turkiye_il_ilce_mahalle 0.1.7

 • Readme
 • Changelog
 • Example
 • Installing
 • 62

turkiye_il_ilce_mahalle #

Türkiye İl İlçe Köy Mahalle veritabanına bağlı olarak adres seçme flutter paketi

Flutter paketini kullanmak için

How to use #

Paketi aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

class _OrnekState extends State<Ornek> {
 // Öncelikle Map tipinde il, ilçe, köy ve mahalle değişkenlerimizi tanımlıyoruz
 Map _ilM = {"bilesenAdi": "İl Seçimi Yapın"};
 Map _ilceM = {"bilesenAdi": "İlçe Seçimi Yapın"};
 Map _mahalleM = {"bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"};
 Map _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
 Map _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
 Map _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Adres Seçimi"),
   ),
   body: Container(
    child: Column(
     children: <Widget>[
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "İl",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      // İller arasında seçim yapmak için kullanacağımız Il widgetini oluşturuyoruz
      Il(
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        print(gelenDeger.toString());
        /* Map türünde geri dönüş yapacak olan fonksiyonumuzu oluşturuyoruz */
        _ilM =
          gelenDeger; /* Fonksiyonun döndürdüğü değeri oluşturduğumuz il değişkenine atıyoruz */
        _ilceM = {
         "bilesenAdi": "İlçe Seçimi Yapın"
        }; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
        _mahalleM = {
         "bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"
        }; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_ilM['bilesenAdi']}"),
       /* İstediğimiz herhangi bir widgeti buraya child olarak ekliyoruz */
       barRengi: Colors.amber,
       /* Açılacak olan seçim sayfasının bar ve yazı rengini İSTEĞE BAĞLI olarak değiştiriyoruz -Bu adım zorun değil- */
       yaziRengi: Colors
         .blue, /* Açılacak olan seçim sayfasının bar ve yazı rengini İSTEĞE BAĞLI olarak değiştiriyoruz -Bu adım zorun değil- */
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "İlçe",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Ilce(
       ilVarMi: _ilM['bilesenAdi'] != "İl Seçimi Yapın",
       ilKodu: "${_ilM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _ilceM = gelenDeger;
        _mahalleM = {"bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"};
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_ilceM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Mahalle",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Mahalle(
       ilceVarMi: _ilceM['bilesenAdi'] != "İlce Seçimi Yapın",
       ilceKodu: "${_ilceM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _mahalleM = gelenDeger;
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_mahalleM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Yol",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Yol(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _yolM = gelenDeger;
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_yolM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Bina",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Bina(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       yolVarMi: _yolM['bilesenAdi'] != "Yol Seçimi Yapın",
       yolKodu: "${_yolM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _binaM = gelenDeger;
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_binaM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Daire",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Daire(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       binaVarMi: _binaM['bilesenAdi'] != "Yol Seçimi Yapın",
       binaKodu: "${_binaM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _daireM = gelenDeger;
       },
       child: Text("${_daireM['bilesenAdi']}"),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

[0.1.1] - Widgets divided #

adresgetir widgeti, il, ilçe, köy ve mahalle şeklinde ayrıldı

[0.1.2] - Ufak düzenlemeler #

 • bar ve yazı rengi değiştirme seçeneği eklendi

[0.1.3] - Lisans Eklendi #

[0.1.4] - Ufak bir düzeltme yapıldı #

[0.1.5] - Paketin veri kullanımı internet üzerinden gerçekleşecek şekilde yeniden düzenlenerek boyutu düşürüldü, cadde, sokak, bina ve daire seçimi eklendi #

[0.1.6] - Dart 2.5.0 versiyonuna güncellendi #

example/lib/main.dart

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:turkiye_il_ilce_mahalle/turkiye_il_ilce_mahalle.dart';

main() {
 runApp(
  MaterialApp(
   home: Ornek(),
  ),
 );
}

class Ornek extends StatefulWidget {
 @override
 _OrnekState createState() => _OrnekState();
}

class _OrnekState extends State<Ornek> {
 // Öncelikle Map tipinde il, ilçe, köy ve mahalle değişkenlerimizi tanımlıyoruz
 Map _ilM = {"bilesenAdi": "İl Seçimi Yapın"};
 Map _ilceM = {"bilesenAdi": "İlçe Seçimi Yapın"};
 Map _mahalleM = {"bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"};
 Map _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
 Map _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
 Map _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Adres Seçimi"),
   ),
   body: Container(
    child: Column(
     children: <Widget>[
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "İl",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      // İller arasında seçim yapmak için kullanacağımız Il widgetini oluşturuyoruz
      Il(
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        print(gelenDeger.toString());
        /* Map türünde geri dönüş yapacak olan fonksiyonumuzu oluşturuyoruz */
        _ilM =
          gelenDeger; /* Fonksiyonun döndürdüğü değeri oluşturduğumuz il değişkenine atıyoruz */
        _ilceM = {
         "bilesenAdi": "İlçe Seçimi Yapın"
        }; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
        _mahalleM = {
         "bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"
        }; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_ilM['bilesenAdi']}"),
       /* İstediğimiz herhangi bir widgeti buraya child olarak ekliyoruz */
       barRengi: Colors.amber,
       /* Açılacak olan seçim sayfasının bar ve yazı rengini İSTEĞE BAĞLI olarak değiştiriyoruz -Bu adım zorun değil- */
       yaziRengi: Colors
         .blue, /* Açılacak olan seçim sayfasının bar ve yazı rengini İSTEĞE BAĞLI olarak değiştiriyoruz -Bu adım zorun değil- */
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "İlçe",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Ilce(
       ilVarMi: _ilM['bilesenAdi'] != "İl Seçimi Yapın",
       ilKodu: "${_ilM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _ilceM = gelenDeger;
        _mahalleM = {"bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"};
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_ilceM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Mahalle",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Mahalle(
       ilceVarMi: _ilceM['bilesenAdi'] != "İlce Seçimi Yapın",
       ilceKodu: "${_ilceM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _mahalleM = gelenDeger;
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_mahalleM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Yol",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Yol(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _yolM = gelenDeger;
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_yolM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Bina",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Bina(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       yolVarMi: _yolM['bilesenAdi'] != "Yol Seçimi Yapın",
       yolKodu: "${_yolM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _binaM = gelenDeger;
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_binaM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Daire",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Daire(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       binaVarMi: _binaM['bilesenAdi'] != "Yol Seçimi Yapın",
       binaKodu: "${_binaM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _daireM = gelenDeger;
       },
       child: Text("${_daireM['bilesenAdi']}"),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

Use this package as a library

1. Depend on it

Add this to your package's pubspec.yaml file:


dependencies:
 turkiye_il_ilce_mahalle: ^0.1.7

2. Install it

You can install packages from the command line:

with Flutter:


$ flutter pub get

Alternatively, your editor might support flutter pub get. Check the docs for your editor to learn more.

3. Import it

Now in your Dart code, you can use:


import 'package:turkiye_il_ilce_mahalle/turkiye_il_ilce_mahalle.dart';
 
Popularity:
Describes how popular the package is relative to other packages. [more]
25
Health:
Code health derived from static analysis. [more]
100
Maintenance:
Reflects how tidy and up-to-date the package is. [more]
100
Overall:
Weighted score of the above. [more]
62
Learn more about scoring.

We analyzed this package on Mar 31, 2020, and provided a score, details, and suggestions below. Analysis was completed with status completed using:

 • Dart: 2.7.1
 • pana: 0.13.6
 • Flutter: 1.12.13+hotfix.8

Dependencies

Package Constraint Resolved Available
Direct dependencies
Dart SDK >=2.2.2 <3.0.0
flutter 0.0.0
http ^0.12.0+2 0.12.0+4
Transitive dependencies
async 2.4.1
charcode 1.1.3
collection 1.14.11 1.14.12
http_parser 3.1.4
meta 1.1.8
path 1.6.4
pedantic 1.9.0
sky_engine 0.0.99
source_span 1.7.0
string_scanner 1.0.5
term_glyph 1.1.0
typed_data 1.1.6
vector_math 2.0.8