flutter_degen 0.4.4+2
flutter_degen: ^0.4.4+2

Dart native

The Flutter code generator for your delegates

Stable versions of flutter_degen

Version Uploaded Documentation Archive
0.4.4+2 Sep 26, 2020 Go to the documentation of flutter_degen 0.4.4+2 Download flutter_degen 0.4.4+2 archive