bex_flutter_plugin 1.0.6

 • Readme
 • Changelog
 • Example
 • Installing
 • 72

BKM EXPRESS FLUTTER PLUGIN #

NE İŞE YARAR? #

BKM Express Flutter Plugin, kullanıcının BKMExpress ile yapacağı ödemeler için, işyeri uygulamasından çıkmadan, kart eşleme, kart değiştirme ve güvenli ödeme yapma seçeneklerini sunmaktadır.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR? #

 • Android: Min SDK Version 15 desteklenmektedir.
 • iOS: Min iOS-7 desteklenmektedir.

NASIL ÇALIŞIR? #

BKM Express Flutter paketinin kullanılabilmesi için işyerleri BKM Express entegrasyonlarını tamamlaması gerekmektedir. Daha sonra işyeri servis uygulamaları BKMExpress core servislerine bağlanarak kendilerine verilen TOKEN'ı SDK tarafından sunulan methodlara parametrik olarak ileterek kart eşleştirme, değiştirme ve güvenli ödeme akışını başlatabilirler.

ORTAMLAR #

Kart eşleme paketi iki farklı ortamda çalışmaktadır.

 • PROD
 • PREPROD

NOT: Entegrasyon sırasında işyerlerine verilen anahtarların sorumluluğu, işyerine aittir.

Flutter Entegrasyonu #

BKM Express Flutter Plugin kullanmak için sırası ile aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 • Projenizin pubspec.yaml dosyasına paketi ekleyiniz.

   dependencies:
     bex_flutter_plugin: ^1.0.6
  
 • Komut satırından eklenen paketleri çekiniz.

     $ flutter pub get
  
 • Projenin Android entegrasyonu için lütfen size sunmuş olduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi, Android projesinde bulunan local.properties dosyasına aşağıdaki gibi ekleyiniz.

     bkm_username=<<YOUR_USERNAME>>
     bkm_password=<<YOUR_PASSWORD>>
     bkm_maven_url = http://54.174.1.67/artifactory/bexandroidsdk-release-android
  

  NOT: Android veya iOS özelinde herhangi bir entegrasyon gerekmemektedir.

Dart Entegrasyonu #

Flutter entegrasyonunu yaptıktan sonra pakete ait dart kütüphanelerini kodunuza ekleyiniz.

import 'package:bex_flutter_plugin/BexListener.dart';
import 'package:bex_flutter_plugin/BexPosResult.dart';
import 'package:bex_flutter_plugin/BexSdk.dart';

Paketi kullanmak için ilk olarak init fonksiyonunu çağırmanız gerekmektedir. PreProd ortama bağlanmak için init aşamasında isDebugEnabled true olarak setlenmelidir.

 BexSdk.init(); // Prod

 BexSdk.init(isDebugEnabled: true); // PreProd

BKMExpress SDK arayüzlerinden geri haber alabilmek için BexPaymentListener ve BexPairingListener kullanılması gerekmektedir.

BexPaymentListener

void onPaymentSuccess(BexPosResult posResult) {}
void onPaymentCancelled() {}
void onPaymentFailure(int errorId, String errorMsg) {}

BexPairingListener

void onPairingSuccess(String first6, String last2) {}
void onPairingCancelled() {}
void onPairingFailure(int errorId, String errorMsg) {}

Örnek Ödeme Akışı #

class _PaymentState extends State<Payment> implements BexPaymentListener {
 String paymentToken = "Payment token will be given by BKM after the merchant integration";

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  BexSdk.init(isDebugEnabled: true);
 }

 _payment() async {
  BexSdk.payment(paymentToken, this);
 }

 @override
 void onPaymentCancelled() {
  print("Payment Cancelled!");
 }

 @override
 void onPaymentFailure(int errorId, String errorMsg) {
  print("Payment Failure - errorId: " + errorId.toString() + ", errorMsg: " + errorMsg);
 }

 @override
 void onPaymentSuccess(BexPosResult posResult) {
  print("Payment Success - posResult.token: " + posResult.token);
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Padding(
   padding: const EdgeInsets.only(left: 30.0, right: 30.0),
   child: Column(
    children: [
     SizedBox(
       width: double.infinity, // match_parent
       child: RaisedButton(
        child: Text('Ödeme Yap'),
        onPressed: _payment,
       )),
    ],
   ),
  );
 }
}

Örnek Eşleşme Akışı #

class _PairingState extends State<Pairing> implements BexPairingListener {
 String submitToken = "Quick pay token will be given by BKM after the merchant integration";
 String resubmitTicket = "Ticket will be given by BKM after the merchant integration";

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  BexSdk.init(isDebugEnabled: true);
 }

 _submitConsumer() async {
  BexSdk.submitConsumer(submitToken, this);
 }

 _resubmitConsumer() async {
  BexSdk.resubmitConsumer(resubmitTicket, this);
 }

 @override
 void onPairingSuccess(String first6, String last2) {
  print("Pairing Success - first6: " + first6 + ", last2: " + last2);
 }

 @override
 void onPairingFailure(int errorId, String errorMsg) {
  print("Pairing Failure - errorId: " + errorId.toString() + ", errorMsg: " + errorMsg);
 }

 @override
 void onPairingCancelled() {
  print("Pairing Cancelled!");
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Padding(
   padding: const EdgeInsets.only(left: 30.0, right: 30.0),
   child: Column(
    children: [
     SizedBox(
       width: double.infinity, // match_parent
       child: RaisedButton(
        child: Text('Kart Eşleştir'),
        onPressed: _submitConsumer,
       )),
     SizedBox(
       width: double.infinity, // match_parent
       child: RaisedButton(
        child: Text('Kart Değiştir'),
        onPressed: _resubmitConsumer,
       )),
    ],
   ),
  );
 }
}

0.0.1-dev.1 #

Initial dev release.

0.0.1-dev.2 #

ReadMe was update.

1.0.0 #

Initial release.

1.0.1 #

Readme was updated.

1.0.2 #

iOS build problem was fixed for "New Build System".

1.0.3 #

iOS build problem was fixed for "New Build System".

1.0.4 #

iOS distribution problem was fixed.

1.0.5 #

iOS environment problem was fixed.

1.0.6 #

Android and iOS SDK was updated.

example/lib/main.dart

import 'package:bex_flutter_plugin_example/pairing.dart';
import 'package:bex_flutter_plugin_example/payment.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatefulWidget {
 @override
 _MyAppState createState() => _MyAppState();
}

class _MyAppState extends State<MyApp> {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   home: DefaultTabController(
    length: 2,
    child: Scaffold(
     appBar: AppBar(
      bottom: TabBar(
       tabs: [
        Tab(icon: Text("Payment")),
        Tab(icon: Text("Pairing")),
       ],
      ),
      title: Text('BKM Express Flutter Plugin'),
     ),
     body: TabBarView(
      children: [Payment(), Pairing()],
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}

Use this package as a library

1. Depend on it

Add this to your package's pubspec.yaml file:


dependencies:
 bex_flutter_plugin: ^1.0.6

2. Install it

You can install packages from the command line:

with Flutter:


$ flutter pub get

Alternatively, your editor might support flutter pub get. Check the docs for your editor to learn more.

3. Import it

Now in your Dart code, you can use:


import 'package:bex_flutter_plugin/BexListener.dart';
import 'package:bex_flutter_plugin/BexPosResult.dart';
import 'package:bex_flutter_plugin/BexSdk.dart';
 
Popularity:
Describes how popular the package is relative to other packages. [more]
44
Health:
Code health derived from static analysis. [more]
99
Maintenance:
Reflects how tidy and up-to-date the package is. [more]
100
Overall:
Weighted score of the above. [more]
72
Learn more about scoring.

We analyzed this package on Apr 7, 2020, and provided a score, details, and suggestions below. Analysis was completed with status completed using:

 • Dart: 2.7.1
 • pana: 0.13.7
 • Flutter: 1.12.13+hotfix.9

Health issues and suggestions

Document public APIs. (-1 points)

29 out of 29 API elements have no dartdoc comment.Providing good documentation for libraries, classes, functions, and other API elements improves code readability and helps developers find and use your API.

Dependencies

Package Constraint Resolved Available
Direct dependencies
Dart SDK >=2.2.0 <3.0.0
flutter 0.0.0
Transitive dependencies
collection 1.14.11 1.14.12
meta 1.1.8
sky_engine 0.0.99
typed_data 1.1.6
vector_math 2.0.8
Dev dependencies
flutter_test