BKM EXPRESS FLUTTER PLUGIN

NE İŞE YARAR?

BKM Express Flutter Plugin, kullanıcının BKMExpress ile yapacağı ödemeler için, işyeri uygulamasından çıkmadan, kart eşleme, kart değiştirme ve güvenli ödeme yapma seçeneklerini sunmaktadır.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

 • Android: Min SDK Version 16 desteklenmektedir.
 • iOS: Min iOS 11.0 versiyonu desteklenmektedir.

NASIL ÇALIŞIR?

BKM Express Flutter paketinin kullanılabilmesi için işyerleri BKM Express entegrasyonlarını tamamlaması gerekmektedir. Daha sonra işyeri servis uygulamaları BKMExpress core servislerine bağlanarak kendilerine verilen TOKEN'ı SDK tarafından sunulan methodlara parametrik olarak ileterek kart eşleştirme, değiştirme ve güvenli ödeme akışını başlatabilirler.

ORTAMLAR

Kart eşleme paketi iki farklı ortamda çalışmaktadır.

 • PROD
 • PREPROD

NOT: Entegrasyon sırasında işyerlerine verilen anahtarların sorumluluğu, işyerine aittir.

Flutter Entegrasyonu

BKM Express Flutter Plugin kullanmak için sırası ile aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 • Projenizin pubspec.yaml dosyasına paketi ekleyiniz.

   dependencies:
     bex_flutter_plugin: ^1.1.4
  
 • Komut satırından eklenen paketleri çekiniz.

     $ flutter pub get
  
 • Projenin Android entegrasyonu için lütfen size sunmuş olduğumuz kullanıcı adı ve şifreyi, Android projesinde bulunan local.properties dosyasına aşağıdaki gibi ekleyiniz.

     bkm_username=<<YOUR_USERNAME>>
     bkm_password=<<YOUR_PASSWORD>>
     bkm_maven_url = http://54.174.1.67/artifactory/bexandroidsdk-release-android
  

  NOT: Android veya iOS özelinde herhangi bir entegrasyon gerekmemektedir.

Dart Entegrasyonu

Flutter entegrasyonunu yaptıktan sonra pakete ait dart kütüphanelerini kodunuza ekleyiniz.

import 'package:bex_flutter_plugin/BexListener.dart';
import 'package:bex_flutter_plugin/BexPosResult.dart';
import 'package:bex_flutter_plugin/BexSdk.dart';

Paketi kullanmak için ilk olarak init fonksiyonunu çağırmanız gerekmektedir. PreProd ortama bağlanmak için init aşamasında isDebugEnabled true olarak setlenmelidir.

 BexSdk.init(); // Prod

 BexSdk.init(isDebugEnabled: true); // PreProd

BKMExpress SDK arayüzlerinden geri haber alabilmek için BexPaymentListener, BexPairingListener ve BexOtpPaymentListener kullanılması gerekmektedir.

BexPaymentListener

void onPaymentSuccess(BexPosResult posResult) {}
void onPaymentCancelled() {}
void onPaymentFailure(int errorId, String errorMsg) {}

BexPairingListener

void onPairingSuccess(String first6, String last2) {}
void onPairingCancelled() {}
void onPairingFailure(int errorId, String errorMsg) {}

BexOtpPaymentListener

void onOtpPaymentSuccess() {}
void onOtpPaymentCancelled() {}
void onOtpPaymentFailure(int errorId, String errorMsg) {}

Örnek Ödeme Akışı

class _PaymentState extends State<Payment> implements BexPaymentListener {
 String paymentToken = "Payment token will be given by BKM after the merchant integration";

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  BexSdk.init(isDebugEnabled: true);
 }

 _payment() async {
  BexSdk.payment(paymentToken, this);
 }

 @override
 void onPaymentCancelled() {
  print("Payment Cancelled!");
 }

 @override
 void onPaymentFailure(int errorId, String errorMsg) {
  print("Payment Failure - errorId: " + errorId.toString() + ", errorMsg: " + errorMsg);
 }

 @override
 void onPaymentSuccess(BexPosResult posResult) {
  print("Payment Success - posResult.token: " + posResult.token);
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Padding(
   padding: const EdgeInsets.only(left: 30.0, right: 30.0),
   child: Column(
    children: [
     SizedBox(
       width: double.infinity, // match_parent
       child: RaisedButton(
        child: Text('Ödeme Yap'),
        onPressed: _payment,
       )),
    ],
   ),
  );
 }
}

Örnek Eşleşme Akışı

class _PairingState extends State<Pairing> implements BexPairingListener {
 String submitToken = "Quick pay token will be given by BKM after the merchant integration";
 String resubmitTicket = "Ticket will be given by BKM after the merchant integration";

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  BexSdk.init(isDebugEnabled: true);
 }

 _submitConsumer() async {
  BexSdk.submitConsumer(submitToken, this);
 }

 _resubmitConsumer() async {
  BexSdk.resubmitConsumer(resubmitTicket, this);
 }

 @override
 void onPairingSuccess(String first6, String last2) {
  print("Pairing Success - first6: " + first6 + ", last2: " + last2);
 }

 @override
 void onPairingFailure(int errorId, String errorMsg) {
  print("Pairing Failure - errorId: " + errorId.toString() + ", errorMsg: " + errorMsg);
 }

 @override
 void onPairingCancelled() {
  print("Pairing Cancelled!");
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Padding(
   padding: const EdgeInsets.only(left: 30.0, right: 30.0),
   child: Column(
    children: [
     SizedBox(
       width: double.infinity, // match_parent
       child: RaisedButton(
        child: Text('Kart Eşleştir'),
        onPressed: _submitConsumer,
       )),
     SizedBox(
       width: double.infinity, // match_parent
       child: RaisedButton(
        child: Text('Kart Değiştir'),
        onPressed: _resubmitConsumer,
       )),
    ],
   ),
  );
 }
}

Örnek OTP'li Hızlı Ödeme Doğrulama Akışı

class _OtpPaymentState extends State<Payment> implements BexOtpPaymentListener {
 String paymentTicket = "Payment ticket will be given by BKM after the merchant integration";

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  BexSdk.init(isDebugEnabled: true);
 }

 _otpPayment() async {
  BexSdk.otpPayment(paymentTicket, this);
 }

 @override
 void onOtpPaymentCancelled() {
  print("OTP Payment Cancelled!");
 }
 
 @override
 void onOtpPaymentFailure(int errorId, String errorMsg) {
  print("OTP Payment Failure - errorId: " + errorId.toString() + ", errorMsg: " + errorMsg);
 }
 
 @override
 void onOtpPaymentSuccess() {
  print("OTP Payment Success");
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Padding(
   padding: const EdgeInsets.only(left: 30.0, right: 30.0),
   child: Column(
    children: [
      SizedBox(
       width: double.infinity, // match_parent
        child: RaisedButton(
         child: Text('OTP\'li Hızlı Ödeme Doğrulama'),
         onPressed: _otpPayment,
       )),
    ],
   ),
  );
 }
}