Canteen class Null safety

Reprezentuje kantýnu

Všechny metody v případě chyby vrací Future s chybovou hláškou.

Constructors

Canteen(String url)

Properties

cookies Map<String, String>
Sušenky potřebné pro komunikaci
read / write
hashCode int
The hash code for this object.
read-onlyinherited
prihlasen bool
Je uživatel přihlášen?
read / write
runtimeType Type
A representation of the runtime type of the object.
read-onlyinherited
url String
Adresa kantýny
read / write

Methods

doBurzy(Jidlo j) Future<Jidlo>
Uloží vaše jídlo z/do burzy
jidelnicekDen({DateTime? den}) Future<Jidelnicek>
Získá jídlo pro daný den
login(String user, String password) Future<bool>
Přihlášení do iCanteen
noSuchMethod(Invocation invocation) → dynamic
Invoked when a non-existent method or property is accessed.
inherited
objednat(Jidlo j) Future<Jidlo>
Objedná vybrané jídlo
objednatZBurzy(Burza b) Future<bool>
Objedná jídlo z burzy pomocí URL z instance třídy Burza
toString() String
A string representation of this object.
inherited
ziskatBurzu() Future<List<Burza>>
Získá aktuální jídla v burze
ziskejJidelnicek() Future<List<Jidelnicek>>
Získá jídelníček bez cen
ziskejUzivatele() Future<Uzivatel>
Vrátí informace o uživateli ve formě instance Uzivatel

Operators

operator ==(Object other) bool
The equality operator.
inherited