O knihovně

Experimentální neoficiální webscrape knihovna pro komunikaci se systémem iCanteen. Knihovna je aktuálně nestabilní! Používejte na vlastní riziko!

wakatime Pub Version (including pre-releases)

Funkční funkce(*)

  • získání jídelníčku na aktuální den (s cenami)
  • Objednání / zrušení objednávek
  • Nabídnutí jídla do burzy / zrušení
  • Získání a objednání cizího jídla z burzy

To do

  • Kompatibilita se staršími verzemi iCanteen

* Knihovna nemusí fungovat na všech instancích systému iCanteen, proto žádám každého, kdo může a je uživatelem iCanteen, aby otestoval funkčnost této knihovny a případné problémy nahlásil

Otestované instance iCanteen

zde

Libraries

canteenlib
Hlavní knihovna