Uzivatel class Null safety

Reprezentuje informace o přihlášeném uživateli

Constructors

Uzivatel({String? uzivatelskeJmeno, String? jmeno, String? prijmeni, String? kategorie, String? ucetProPlatby, String? varSymbol, double kredit = 0.0, String? specSymbol})

Properties

hashCode int
The hash code for this object.
read-onlyinherited
jmeno String?
Jméno, jak je uvedené v základních údajích o uživateli
read / write
kategorie String?
Kategorie uživatele
read / write
kredit double
Aktuální stav kreditu
read / write
prijmeni String?
Příjmení, jak je uvedené v základních údajích o uživateli
read / write
runtimeType Type
A representation of the runtime type of the object.
read-onlyinherited
specSymbol String?
Specifický symbol
read / write
ucetProPlatby String?
Účet jídelny pro zasílání plateb
read / write
uzivatelskeJmeno String?
Uživatelské jméno
read / write
varSymbol String?
Variabilní symbol
read / write

Methods

noSuchMethod(Invocation invocation) → dynamic
Invoked when a non-existent method or property is accessed.
inherited
toString() String
A string representation of this object.
inherited

Operators

operator ==(Object other) bool
The equality operator.
inherited