safe 1.0.0

Dart native js
Flutter Android iOS web

safe get/set in <T extends List, Map> Object, like Safe.get(data, ['key1', 'key2'])

safe #

安全的 Map 对象 set/get 操作

API #

API Documentation

Getting Started #

这是一个基础的用例:

import 'package:safe/Safe.dart';

void main() {
 final dynamic v = {
  'dog': [
   'aa',
   'bb',
   10,
   {'sub': '123'},
   [10, 20]
  ],
  'cat': {
   'sub': '123',
   20: ['apple', 'banana', 20]
  },
 };

 print(Safe.run(() => v['dog'][0]));
 print(Safe.get(v, ['dog', 3, 'sub', 12323, 'error-key']));
 print(Safe.set(v, ['dog', 3, 'sub'], '100'));
}

性能测试 #

 • Safe.run: 使用 try/catch,在未捕获错误时, 性能基本无损耗, 捕获错误时, 性能下降 50 倍
 • Safe.get/set: 递归判断父级对象是否存在, 性能损耗属于正常逻辑损耗
 // 性能测试: 无任何判断 共耗时 8.312ms
 var p1 = TimeLog.point();
 for (var i = 0; i < 100000; i++) {
  var a = v['dog'][3]['sub'];
 }
 TimeLog.long(p1);

 // 性能测试: try-catch, 无错误时, 共耗时 10.33ms
 var p2 = TimeLog.point();
 for (var i = 0; i < 100000; i++) {
  Safe.run(() => v['dog'][3]['sub']);
 }
 TimeLog.long(p2);

 // 性能测试: try-catch, 捕获错误时, 共耗时 563.099ms
 var p3 = TimeLog.point();
 for (var i = 0; i < 100000; i++) {
  Safe.run(() => v['dog'][3]['sub']['213213']);
 }
 TimeLog.long(p3);

 // 性能测试: 判断路径安全 共耗时 15.835ms
 var p4 = TimeLog.point();
 for (var i = 0; i < 100000; i++) {
  Safe.get(v, ['dog', 3]);
 }
 TimeLog.long(p4);

 // 性能测试: 判断路径安全 共耗时 13.73ms
 var p5 = TimeLog.point();
 for (var i = 0; i < 100000; i++) {
  Safe.set(v, ['dog', 2], 'new-dog');
 }
 TimeLog.long(p5);
0
likes
110
pub points
0%
popularity

safe get/set in <T extends List, Map> Object, like Safe.get(data, ['key1', 'key2'])

Repository (GitHub)
View/report issues

Documentation

API reference

Uploader

ymblender@gmail.com

License

BSD (LICENSE)

More

Packages that depend on safe