flutter_swiper_null_safety_flutter3 4.0.3 copy "flutter_swiper_null_safety_flutter3: ^4.0.3" to clipboard
flutter_swiper_null_safety_flutter3: ^4.0.3 copied to clipboard

Carousel component, added flutter3 support

3.0.0 版本需要flutter版本大于3.3.0才能用 #

轮播图组件,支持flutter3