BluetoothFindNextDevice function Null safety bthprops

int BluetoothFindNextDevice(
  1. int hFind,
  2. Pointer<BLUETOOTH_DEVICE_INFO> pbtdi
)

The BluetoothFindNextDevice function finds the next Bluetooth device.

BOOL BluetoothFindNextDevice(
  HBLUETOOTH_DEVICE_FIND hFind,
  BLUETOOTH_DEVICE_INFO  *pbtdi
);

Implementation

int BluetoothFindNextDevice(int hFind, Pointer<BLUETOOTH_DEVICE_INFO> pbtdi) =>
    _BluetoothFindNextDevice(hFind, pbtdi);