refreshToken property Null safety

String refreshToken
final

Implementation

final String refreshToken;