tckn_check

Flutter için TCKN (TC Kimlik No) kontrolü yapan package projesi.

TC Kimlik No Doğrulama Algoritması

  • Kural-1: Tüm karakterleri rakam olmalıdır.
  • Kural-2: TC Kimlik numarası 11 basamaktan oluşmalıdır.
  • Kural-3: İlk hanesi 0 olamaz.
  • Kural-4: İlk 9 basamak arasındaki algoritma, 10. basmağı vermelidir.
  • İşlem: 1. 3. 5. 7. ve 9. hanelerin toplamının 7 katından, 2. 4. 6. ve 8. hanelerin toplamı çıkartıldığında, elde edilen sonucun 10′a bölümünden kalan, yani Mod10′u bize 10. haneyi verir.
  • Kural-5: İlk 10 basamak arasındaki algoritma, 11. basamağı vermelidir.
  • İşlem: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ve 10. hanelerin toplamından elde edilen sonucun 10′a bölümünden (Mod 10) kalan, bize 11. haneyi verir.

Kullanımı

pubspec.yaml içerisine aşağıdaki şekilde ekleyin.

dependencies:
  tckn_check:
    git: https://github.com/egemenmede/tckn_check.git

Libraries

tckn_check