WaterfallSeriesRenderer constructor Null safety

WaterfallSeriesRenderer()

Calling the default constructor of WaterfallSeriesRenderer class.

Implementation

WaterfallSeriesRenderer();