SfCartesianChartState constructor

SfCartesianChartState()