metadata property Null safety

Metadata? metadata
final

Implementation

final Metadata? metadata;