ExternalModule typedef

  1. @Deprecated('Use ExternalSystemVerilogModule instead.')
ExternalModule = ExternalSystemVerilogModule

Deprecated - Use ExternalSystemVerilogModule instead.

Implementation

@Deprecated('Use ExternalSystemVerilogModule instead.')
typedef ExternalModule = ExternalSystemVerilogModule;