identityToken property Null safety

String? identityToken
final

Implementation

final String? identityToken;