userKey property

UserKey userKey
final

Implementation

final UserKey userKey;