It's small library for translating numbers and prices into polish words.

Features

 • translating integers to polish words
 • translating money amount to polish words

Usage

see examples in the /example folder.

import 'package:liczby_slownie/liczby_slownie.dart';

void main(List<String> args) {
 final nw = NumberWord();

 const ints = [-9902, -783, -13, -1, 0, 69, 336, 465741, 3569323, 630509012, 904073456789];
 for (var i in ints) {
  print('$i \t= ${nw.intToWord(i)}');
 }
}
-9902  		= minus dziewięć tysięcy dziewięćset dwa
-783  		= minus siedemset osiemdziesiąt trzy
-13   		= minus trzynaście
-1   		= minus jeden
0    		= zero
69   		= sześćdziesiąt dziewięć
336   		= trzysta trzydzieści sześć
465741 		= czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterydzieści jeden
3569323     = trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy
630509012    = sześćset trzydzieści milionów pięćset dziewięć tysięcy dwanaście
904073456789  = dziewięćset cztery miliardy siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć
import 'package:liczby_slownie/liczby_slownie.dart';

void main(List<String> args) {
 final nw = NumberWord();

 const prices = [-100.02, -77.64, -32.0, -21.62, 0.69, 11.88, 101.4, 213.30, 985.41, 996.6, 1018.98];

 for (var n in prices) {
  print('${n.toStringAsFixed(2)} \t= ${nw.translatePrice(n)}');
 }
}
-100.02     = minus sto złotych, dwa grosze
-77.64 		= minus siedemdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt cztery grosze
-32.00 		= minus trzydzieści dwa złote, zero groszy
-21.62 		= minus dwadzieścia jeden złotych, sześćdziesiąt dwa grosze
0.69  		= zero złotych, sześćdziesiąt dziewięć groszy
11.88  		= jedenaście złotych, osiemdziesiąt osiem groszy
101.40 		= sto jeden złotych, czterydzieści groszy
213.30 		= dwieście trzynaście złote, trzydzieści groszy
985.41 		= dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych, czterydzieści jeden groszy
996.60 		= dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych, sześćdziesiąt groszy
1018.98     = jeden tysiąc osiemnaście złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy

Libraries

liczby_slownie