IBAN Utilities Library

Türkiye'de IBAN

IBAN (International Bank Account Number - Uluslararası Banka Hesap Numarası), Türkiyede 26 karakterlik harf ve sayılardan oluşan uluslararası kabul görmüş bir koddur. Bu kod içerisindeki belirli her karakter grubu, ayrı bir bilgiyi içerir.

Türkiye IBAN Standartları (Vikipedi)

Türkiye'nin IBAN uzunluğu 26 hane olarak belirlenmiştir. Türkiye IBAN’ın biçimi aşağıdadır:

IBAN Biçimi

  • Oluşturulan IBAN içinde “İ,Ç,Ğ,Ö,Ş,Ü” harfleri ve küçük harf kullanılmaz .
  • Türkiye’nin ülke kodu ISO 3166 No.lu standarda göre “TR”dir.
  • (Değişik fıkra: RG-5/8/2021 – 2021/5 Sayılı Tebliğ/3. md.) IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir.
  • (Değişik fıkra: RG-5/8/2021 – 2021/5 Sayılı Tebliğ/3. md.) Hesap numarası alanı için standart bir format yoktur. Ancak hesap numarası olarak tespit edilen 16 hanenin sağa dayalı olarak yazılması ve varsa sol tarafındaki boşlukların sıfır ile doldurulması zorunludur.
  • Rezerv Alan Bölümü, tüm hesap numaraları için sıfır olarak doldurulur.
  • Kontrol basamaklarının hesaplanması ve doğrulanması, bu Tebliğin 2 ve 3 numaralı ekinde gösterilen ISO 7064 No.lu standarda göre oluşturulan MOD 97-10 yöntemi kullanılarak yapılır.

IBAN Kodunun Detayları

Türkiye'de IBAN kodları 26 karakterden oluşur:

Bilgi Karakter Grubu Açıklama
Örnek IBAN TR330006100519786457841326 Türkiye IBAN Numarası
Ülke Kodu TR 2 harfli ülke kodu
Kontrol Numarası 33 2 haneli kontrol numarası
Banka Kodu 00061 Bankanın banka kodundan 5 karakter
Ulusal Kontrol Sayısı 0 Ulusal kod için 1 haneli kod
Banka Hesap Numarası 0519786457841326 Banka hesap numarası için 16 haneli kod

Dünya'da IBAN

İngiltere

İngiltere'de IBAN kodları 22 karakterden oluşur:

Bilgi Karakter Grubu Açıklama
Örnek IBAN GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 İngiltere IBAN Numarası
Ülke Kodu GB 2 harfli ülke kodu
Kontrol Numarası 29 2 haneli kontrol numarası
Banka Kodu NWBK Bankanın banka kodundan 4 karakter
Sıralama Kodu 601613 Banka şubesi için 6 haneli sıralama kodu
Banka Hesap Numarası 31926819 Banka hesap numarası için 8 haneli kod

Almanya

Almanya'de IBAN kodları 22 karakterden oluşur:

Bilgi Karakter Grubu Açıklama
Örnek IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00 Almanya IBAN Numarası
Ülke Kodu DE 2 harfli ülke kodu
Kontrol Numarası 89 2 haneli kontrol numarası
Banka Kodu (BLZ code) 37040044 Bankanın banka kodundan 8 karakter
Banka Hesap Numarası 0532013000 Banka hesap numarası için 10 haneli kod

Fransa

Fransa'da IBAN kodları 27 karakterden oluşur:

Bilgi Karakter Grubu Açıklama
Örnek IBAN FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 Fransa IBAN Numarası
Ülke Kodu FR 2 harfli ülke kodu
Kontrol Numarası 14 2 haneli kontrol numarası
Banka Kodu 20041 Bankanın banka kodundan 5 karakter
Şube Kodu 01005 Banka şubesi için 5 haneli kod
Ulusal Kontrol Sayısı 06 Ulusal kod için 2 haneli kod
Banka Hesap Numarası 0500013M026 Banka hesap numarası için 11 haneli kod

İtalya

İtalya'da IBAN kodları 27 karakterden oluşur:

Bilgi Karakter Grubu Açıklama
Örnek IBAN IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456 İtalya IBAN Numarası
Ülke Kodu IT 2 harfli ülke kodu
Kontrol Numarası 60 2 haneli kontrol numarası
Ulusal Kontrol Sayısı X Ulusal kod için 1 haneli kod
Banka Kodu 05428 Bankanın banka kodundan 5 karakter
Şube Kodu 11101 Banka şubesi için 5 haneli kod
Banka Hesap Numarası 000000123456 Banka hesap numarası için 12 haneli kod