Polyline Points Flutter

pub package

Polyline Points Flutter, haritalarda polilinelerle çalışmak için kullanılan bir Flutter paketidir. Bu paket, Google Polilinelerini çözme ve kodlama işlemleri yapmanıza, ayrıca Google Yönlendirme API'sini kullanarak koordinatlar arasında rota almanıza olanak sağlar.

Kullanım

 1. İlk olarak, projenize google_maps_flutter paketini ekleyin. pubspec.yaml dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyin:
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 google_maps_flutter: ^2.0.10
 1. Ardından, projenize google_maps_polyline paketini ekleyin. pubspec.yaml dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyin ve paketi projenize ekleyin:
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 google_maps_flutter: ^2.0.10
 google_maps_polyline: ^1.0.3
 1. İşte bir örnek kod:
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:google_maps_polyline/google_maps_polyline.dart';
// ignore: implementation_imports
import 'package:google_maps_polyline/src/point_latlng.dart';
// ignore: implementation_imports
import 'package:google_maps_polyline/src/utils/my_request_enums.dart';
// ignore: implementation_imports
import 'package:google_maps_polyline/src/utils/result_polyline.dart';
import 'package:google_maps_flutter/google_maps_flutter.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return const MaterialApp(
   home: MapScreen(),
  );
 }
}

class MapScreen extends StatefulWidget {
 const MapScreen({super.key});

 @override
 State<MapScreen> createState() => _MapScreenState();
}

class _MapScreenState extends State<MapScreen> {
 Set<Polyline> polylines = {};

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  drawPolyline();
 }

 void drawPolyline() async {
  // PolylinePointsFlutter sınıfını oluşturun
  GoogleMapsPolyline polylinePoints = GoogleMapsPolyline();

  // Kendi Google API anahtarınız ile değiştirin
  String googleApiKey = "SİZİN_GOOGLE_API_ANAHTARINIZ";

  // Başlangıç ve hedef koordinatları belirleyin
  MyPointLatLng origin = MyPointLatLng(37.7749, -122.4194); // San Francisco
  MyPointLatLng destination = MyPointLatLng(34.0522, -118.2437); // Los Angeles

  // Rota için API'ya istek gönderin ve sonuç polyline'ini alın
  ResultPolyline result = await polylinePoints.getRouteBetweenCoordinates(
   googleApiKey,
   origin,
   destination,
   travelMode: MyTravelMode.driving,
  );

  // Başarılı bir şekilde bir rota alındıysa, poliline çizmek için kullanılacak LatLng listesi oluşturun
  if (result.status == "ok" && result.points.isNotEmpty) {
   List<LatLng> polylineCoordinates = [];
   for (var point in result.points) {
    polylineCoordinates.add(LatLng(point.latitude!, point.longitude!));
   }

   // Poliline'ı çizin ve polylines kümesine ekleyin
   polylines.add(Polyline(
    polylineId: const PolylineId("polylineIdString"),
    points: polylineCoordinates,
    color: Colors.blue,
    width: 5,
   ));
   setState(() {});
  }
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text("Polyline Points Flutter Demo"),
   ),
   body: GoogleMap(
    initialCameraPosition: const CameraPosition(
     target: LatLng(37.7749, -122.4194), // San Francisco
     zoom: 10,
    ),
    polylines: polylines,
   ),
  );
 }
}


Bu örnekte, PolylinePointsFlutter sınıfı kullanılarak bir poliline çizilmektedir. getRouteBetweenCoordinates fonksiyonu, Google Yönlendirme API'sini kullanarak iki koordinat arasındaki rotayı alır.


Bu kadar! Artık Flutter projenizde Polyline Points Flutter paketini kullanabilirsiniz. Haritalarda polilinelerle çalışmak için PolylinePointsFlutter sınıfını kullanabilirsiniz.

Lisans

Bu proje MIT Lisansı altında lisanslanmıştır. Daha fazla bilgi için LICENSE dosyasını inceleyebilirsiniz.

Polyline Points Flutter

pub package

Polyline Points Flutter is a Flutter package that provides utilities for working with polylines on maps. This package allows you to decode and encode Google Polylines, and get routes between coordinates using the Google Directions API.

Usage

 1. First, add the google_maps_flutter package to your project. Edit the pubspec.yaml file as follows:
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 google_maps_flutter: ^2.0.10
 1. Next, add the google_maps_polyline package to your project. Edit the pubspec.yaml file as follows and add the package to your project:
dependencies:
 flutter:
  sdk: flutter
 google_maps_flutter: ^2.0.10
 google_maps_polyline: ^1.0.3
 1. Here's an example code:
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:google_maps_polyline/google_maps_polyline.dart';
// ignore: implementation_imports
import 'package:google_maps_polyline/src/point_latlng.dart';
// ignore: implementation_imports
import 'package:google_maps_polyline/src/utils/my_request_enums.dart';
// ignore: implementation_imports
import 'package:google_maps_polyline/src/utils/result_polyline.dart';
import 'package:google_maps_flutter/google_maps_flutter.dart';

void main() {
 runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 const MyApp({super.key});

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return const MaterialApp(
   home: MapScreen(),
  );
 }
}

class MapScreen extends StatefulWidget {
 const MapScreen({super.key});

 @override
 State<MapScreen> createState() => _MapScreenState();
}

class _MapScreenState extends State<MapScreen> {
 Set<Polyline> polylines = {};

 @override
 void initState() {
  super.initState();
  drawPolyline();
 }

 void drawPolyline() async {
  // PolylinePointsFlutter sınıfını oluşturun
  GoogleMapsPolyline polylinePoints = GoogleMapsPolyline();

  // Kendi Google API anahtarınız ile değiştirin
  String googleApiKey = "SİZİN_GOOGLE_API_ANAHTARINIZ";

  // Başlangıç ve hedef koordinatları belirleyin
  MyPointLatLng origin = MyPointLatLng(37.7749, -122.4194); // San Francisco
  MyPointLatLng destination = MyPointLatLng(34.0522, -118.2437); // Los Angeles

  // Rota için API'ya istek gönderin ve sonuç polyline'ini alın
  ResultPolyline result = await polylinePoints.getRouteBetweenCoordinates(
   googleApiKey,
   origin,
   destination,
   travelMode: MyTravelMode.driving,
  );

  // Başarılı bir şekilde bir rota alındıysa, poliline çizmek için kullanılacak LatLng listesi oluşturun
  if (result.status == "ok" && result.points.isNotEmpty) {
   List<LatLng> polylineCoordinates = [];
   for (var point in result.points) {
    polylineCoordinates.add(LatLng(point.latitude!, point.longitude!));
   }

   // Poliline'ı çizin ve polylines kümesine ekleyin
   polylines.add(Polyline(
    polylineId: const PolylineId("polylineIdString"),
    points: polylineCoordinates,
    color: Colors.blue,
    width: 5,
   ));
   setState(() {});
  }
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text("Polyline Points Flutter Demo"),
   ),
   body: GoogleMap(
    initialCameraPosition: const CameraPosition(
     target: LatLng(37.7749, -122.4194), // San Francisco
     zoom: 10,
    ),
    polylines: polylines,
   ),
  );
 }
}

In this example, the PolylinePointsFlutter class is used to draw a polyline on the map. The getRouteBetweenCoordinates function retrieves the route between two coordinates using the Google Directions API.


That's it! You can now use the Polyline Points Flutter package in your Flutter project to work with polylines on maps.

License

This project is licensed under the MIT License. For more information, see the LICENSE file.