SliverOverlapAbsorberHandle constructor

SliverOverlapAbsorberHandle()