theme property Null safety

ThemeData? theme
read / write

Implementation

ThemeData? theme;