map3<C, D, E> method

 1. @override
Task<E> map3<C, D, E>(
 1. covariant Task<C> mc,
 2. covariant Task<D> md,
 3. E f(
  1. A a,
  2. C c,
  3. D d
  )
)
override

Change type of this Task based on its value of type A, the value of type C of a second Task, and the value of type D of a third Task.

Implementation

@override
Task<E> map3<C, D, E>(covariant Task<C> mc, covariant Task<D> md,
    E Function(A a, C c, D d) f) =>
  flatMap((a) => mc.flatMap((c) => md.map((d) => f(a, c, d))));