fluttertckimliknvigovtr

Flutter için geliştirilmiş bir TC no doğrulama paketidir.

- Örnek Kullanım

Fluttertckimliknvigovtr checkGo = new Fluttertckimliknvigovtr(dogumTarihi: "2002",Ad:"İsmail",Soyad:"Döndü",TcNo:"12345678950");

var test2 = checkGo.getCheck().then((apiDenDonenMesaj){

// İşlemler

});

- ;

  • Doğum tarihi mutlaka 4 karakterli olmalıdır.

  • Thenden dönen değer String türündedir ve true veya false olarak döner.