flutter_vegvesen

Flutter package til å hente kjøretøy opplysninger fra Vegvesen API.

Example

final vegvesen = Vegvesen(bilskilt: 'EB65943');
Kjoretoy kjoretoy = await vegvesen.hentKjoretoy();
print('kjoretoy: $kjoretoy');

// sjekke hvis det er ELBIL  
vegvesen.elbil();

Install

dependencies:  
    flutter_gravatar: any

Support

You can file issues at https://github.com/beerstorm-net/statens-vegvesen/issues
Pull requests are welcome.