Using this package to easily call rest apis and get a response.

Features

 • With minimal parameters to call REST APIs
 • Handing exception

Getting started

 • import ApiCallBackListener
import 'package:flutter_api_request/api/ApiCallBackListener.dart';
import 'package:flutter_api_request/api/ApiRequest.dart';
import 'package:flutter_api_request/api/HttpMethods.dart';
 • implement ApiCallBackListener
class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> implements ApiCallBackListener{
 
 
 //override apiCallBackListener
 @override
 apiCallBackListener(String apiAction, result) {
  // TODO: implement apiCallBackListener
  
  throw UnimplementedError();
 }
}

Usage

 • call REST apis
 apiCall() {
 ApiRequest(
   context: context,
   apiCallBackListener: this,
   showLoader: true,
   httpType: HttpMethods.POST,
   url: "https://abc.cmsbox.in/api/connectionList",
   apiAction: "CONNECTION_LIST",
   logoutFunction: logout,
   headers: CommonFile.getApiHeader("eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiYjU5OWVmYTdlZDBmNTNlZDAwM2Q5NDQzNDk2NTYyZWU1Njk2NjIxMDA0MzRlMzI1NWIxZTcyYTYzZjAwMWJlOTkyNDA4NzA3ZmQxY2ZkMTQiLCJpYXQiOjE2NTg4MTY3MTYuMTU0MDY3MDM5NDg5NzQ2MDkzNzUsIm5iZiI6MTY1ODgxNjcxNi4xNTQwNzEwOTI2MDU1OTA4MjAzMTI1LCJleHAiOjE2OTAzNTI3MTYuMTQ3NDgwOTY0NjYwNjQ0NTMxMjUsInN1YiI6IjMiLCJzY29wZXMiOltdfQ.vnS-fkZhMIlaRNRzgyuFuaK4Va-w7jftlfDBPLtsfRoLE8pNpsCr78THxtNQyQaal0Cg3VyvVU1I2Bj5JBYvCQcAZ5IPcgS7kRhvk7E_yJYrKcZ_ODXdpk5OcmQzJ6wS0_srItzoDmKYIhlk8MYrLuNWGcDJTVEyxVNCCsB4WlwWKxuaPE40WVRYEUe1yfZRK--n9NUVsbFWkdXiSIQC-8ibZ93wmJxGbdbDfleHipoN9pFwMN-K4ogOtK7Dtf8R0qgaOFpu1z-DoBSJ8aqZNH__pKWbTFH67PGQRo9f1IWeW_ylGOgVnbwGmDMO-qJ4YC0x6CsUyR0XXzhpy-08oZ7HwnX8Bu_TN6x4SbYuSZ3kmdmr-_Ajjol562Yq1g9E3ZusluGyFXX7QCzMDY9hdH_tOHrvFrS4YuR4jTbbHoPMKpCLriIicW5_l3fhAmvd2AfP0gL5Z33remIbQTzKeg4DfomkIRc2-JaxgurPXUlm-e7wKlEOdVvMbJeXwnJUnFTcNpI9wbI2IMvO2IZIcNFuYrNGa9e3KU2FEiwb5OXpHTvcVn1HlAp2FxfYx3jczMO9FXRwqD15t-E43vl6Tsw6ET0qzWljFMV8PZdxfpA0tZ_fjrmBfmTkQmqVJKfT0X2AORP-IZM2wG1KOORjp__N4TsWI2dLrmr7S3ykbkA")
 );
}
 • call REST apis for multipart
 apiCall() {
 Map<String, File> mapOfFilesAndKey = Map();
 if (isFileExist(file)) {
  mapOfFilesAndKey["cover_picture"] = file;
 }

 ApiRequest(
   context: context,
   apiCallBackListener: this,
   showLoader: true,
   httpType: HttpMethods.POST,
   url: "https://abc.cmsbox.in/api/updateCoverProfile",
   apiAction: "UpdateCoverProfile",
   isMultiPart: true,
   mapOfFilesAndKey: mapOfFilesAndKey,
   headers: CommonFile.getApiHeader("eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiNGZhM2U2MjY0OTZmZTg3OWZmZTIyNWFmMWQ5OWQ5ZjdlYjc1ZTA2NTA5M2MxZDVkOWNhMzAyYTA1ZjRiMDc2YzhjNTE4MzNkY2EwOWRjYWUiLCJpYXQiOjE2NTg0NzUyNjAuMjA4Mzg2ODk4MDQwNzcxNDg0Mzc1LCJuYmYiOjE2NTg0NzUyNjAuMjA4Mzg5OTk3NDgyMjk5ODA0Njg3NSwiZXhwIjoxNjkwMDExMjYwLjIwNDYyNDg5MTI4MTEyNzkyOTY4NzUsInN1YiI6IjI3Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.QnwIpVW4U1UnhJeMc3HmZgsEayBQ4Qo7H1ddpzt8jzrEPSObwPe82OLvRRrgdB6W57KPmPmy72zPHlFNhXg2aRPK72KWqPNsalX1YQSg4ZQEuHXMNrrsR949-ecLeVm0vwaFxC0hMzsxCwBjcXLxZLl1n0s2xtdfdsSy8w3mdP7vhlWeWruFTkW7RAd8h6gcnHpBDjma-JaCU0pfjVaJ1WD1SEuR2LTvXPCypJpeA7XJ0qZ23dEaDl3bymeL7fmn7-pECi1fJPvu0_jk1hn8SRtTkiD1DWVyijXwi51PD-KR3eHnjjszTEWUVFFLjTGLXBcySMVWBDDdfjsee0_H2ugdz4qEDIBRi1woiiZVVSGgG7HCj3df5r68W3r8IJoBIKU0gcJTgUD6QUeV2qeF08OZDzt46ldpYUNPxaooO9xFpzgwYYrWInVUesZBuXuuIl6rYhz8pG5PGk_mox8pO_ehtbKHpGLouLfHQMAsjiSKCnJ2Rg-vpJ-llDsaHdSSD3pxLv4DIucHQLN1wqg-06LVDUXJzgnZs9wf316fF7pYHIxbAC-kW8EZF7yjRdVnbK0kJiUnvH0cODl2WY3lSX5bmocuVGEG5gjOfO4WrkT354mgeODOxktJKXnl6sCtkmirXbgm5EPtWeGTBoVykSMQPArbK2TtdmlVwl90k-Q")
 );
}
 • call REST apis for multipart with body
 void updateAPI() {
 Map<String, String> body = Map();
 
 body["name"] = fullName;
 body["email"] = email;
 body["license_expiry_date"] = expirationDate;
 body["location"] = location;
 body["profession"] = selectedProfessionModel.id.toString();
 body["specialist"] = specialist;
 body["about"] = about;

 Map<String, File> mapOfFilesAndKey = Map();
 if (isFileExist(profileImage)) {
  mapOfFilesAndKey["profile_picture"] = profileImage;//send File
 }


 ApiRequest(
  context: context,
  apiCallBackListener: this,
  showLoader: true,
  httpType: HttpMethods.POST,
  url: Url.updateProfile,
  apiAction: ApiAction.updateProfile,
  body: body,
  isMultiPart: true,
  mapOfFilesAndKey: mapOfFilesAndKey,
 );
}

if you want pass header on following format then callCommonFile.getApiHeader(actionToken)

 Map<String, String> getApiHeader(accessToken) {
  return {
   HttpHeaders.acceptHeader: 'application/json',
   // HttpHeaders.contentTypeHeader: 'application/json',
   HttpHeaders.authorizationHeader: "Bearer " + accessToken,
  };
 }

or else you can pass custom header

Additional information

You add use additional method

 • showToastMessage(String message) for display toast messages

 • hideKeyBoard(BuildContext context) for hide or minimize keyboard

 • checkInternetConnectivity() for check internet availability or not

Other Package