defaultFijkPanelBuilder function

Widget defaultFijkPanelBuilder(
 1. FijkPlayer player,
 2. FijkData data,
 3. BuildContext context,
 4. Size viewSize,
 5. Rect texturePos
)

Default builder generate default FijkPanel UI

Implementation

Widget defaultFijkPanelBuilder(FijkPlayer player, FijkData data,
  BuildContext context, Size viewSize, Rect texturePos) {
 return _DefaultFijkPanel(
   player: player,
   buildContext: context,
   viewSize: viewSize,
   texturePos: texturePos);
}