DesireTextButton extension

on

Methods

desire(List desirable) TextButton