latinHebrewDecoded property

String latinHebrewDecoded

Converts to string with latinHebrew.decoder.

Implementation

String get latinHebrewDecoded {
  return latinHebrew.decoder.convert(this);
}