buildDefaultPolishOptions method Null safety

LocalizationOptions buildDefaultPolishOptions()

Implementation

static LocalizationOptions buildDefaultPolishOptions() {
 return LocalizationOptions(
  "pl",
  notificationReportModeTitle: "Wystąpił błąd aplikacji",
  notificationReportModeContent:
    "Naciśnij tutaj aby wysłać raport do zespołu wpsarcia",
  dialogReportModeTitle: "Błąd aplikacji",
  dialogReportModeDescription:
    "Wystąpił niespodziewany błąd aplikacji. Raport z błędem jest gotowy do wysłania do zespołu wsparcia. Naciśnij akceptuj aby wysłać raport lub odrzuć aby odrzucić raport.",
  dialogReportModeAccept: "Akceptuj",
  dialogReportModeCancel: "Odrzuć",
  pageReportModeTitle: "Błąd aplikacji",
  pageReportModeDescription:
    "Wystąpił niespodziewany błąd aplikacji. Raport z błędem jest gotowy do wysłania do zespołu wsparcia. Naciśnij akceptuj aby wysłać raport lub odrzuć aby odrzucić raport.",
  pageReportModeAccept: "Akceptuj",
  pageReportModeCancel: "Odrzuć",
  toastHandlerDescription: "Wystąpił błąd:",
  snackbarHandlerDescription: "Wystąpił błąd:",
 );
}