buildDefaultMalayOptions method Null safety

LocalizationOptions buildDefaultMalayOptions()

Implementation

static LocalizationOptions buildDefaultMalayOptions() {
 return LocalizationOptions(
  "ms",
  notificationReportModeTitle: "Ralat permohonan berlaku",
  notificationReportModeContent:
    "Klik di sini untuk menghantar laporan ralat untuk menyokong pasukan.",
  dialogReportModeTitle: "Kemalangan",
  dialogReportModeDescription:
    "Ralat tidak dijangka berlaku dalam aplikasi. Laporan ralat sedia dihantar untuk menyokong pasukan. Sila klik Terima untuk menghantar laporan ralat atau Batal untuk menolak laporan.",
  dialogReportModeAccept: "Terima",
  dialogReportModeCancel: "Batalkan",
  pageReportModeTitle: "Kemalangan",
  pageReportModeDescription:
    "Ralat tidak dijangka berlaku dalam aplikasi. Laporan ralat sedia dihantar untuk menyokong pasukan. Sila klik Terima untuk menghantar laporan ralat atau Batal untuk menolak laporan.",
  pageReportModeAccept: "Terima",
  pageReportModeCancel: "Batalkan",
  toastHandlerDescription: "Ralat berlaku:",
  snackbarHandlerDescription: "Ralat berlaku:",
 );
}