Baltanem Paketi

mail address : hucelsoft@gmail.com

youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4GTOIiDWEe6jIuXlqSIhQg,

Github : https://github.com/HalilUcel14

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/halilucel/

OnBoard Screen Best Practices with Mobx

Ne İşe Yarar: Tüm View Modelleri tek bir üst sınıftan alarak ortaklaştırmaya ve bazı özelliklerin zorunlu kılınmasına yardımcı olacak.

class OnBoardTest extends StatelessWidget {
 const OnBoardTest({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return OnBoardView(
   onBoardItems: defaultTestOnBoardList,
   navigatePushName: "Home",
  );
 }
}

const List<String> defaultImage = <String>[
 "assets/images/onboard/hu_onboard_1.png",
 "assets/images/onboard/hu_onboard_2.png",
 "assets/images/onboard/hu_onboard_3.png"
];

List<OnBoardModel> defaultTestOnBoardList = [
 OnBoardModel(
  title: "TOKOTO",
  description: "Welcome to Tokoto, Let's Shop!",
  imagePath: defaultImage[0],
 ),
 OnBoardModel(
  title: "TOKOTO",
  description:
    "We help people connect with store around United State of America",
  imagePath: defaultImage[1],
 ),
 OnBoardModel(
  title: "TOKOTO",
  description: "We show the easy way to shop. Just stay at home with us",
  imagePath: defaultImage[2],
 ),
];

Random Color Container Widget

Ne İşe Yarar: Tüm View Modelleri tek bir üst sınıftan alarak ortaklaştırmaya ve bazı özelliklerin zorunlu kılınmasına yardımcı olacak.

return Scaffold(
   body: Column(
    children: const [
     Expanded(flex: 5, child: RandomColorContainer()),
     Expanded(flex: 3, child: RandomColorContainer()),
     Expanded(flex: 2, child: RandomColorContainer()),
    ],
   ),
  );

Base View Widget

Ne İşe Yarar: Tüm View Modelleri tek bir üst sınıftan alarak ortaklaştırmaya ve bazı özelliklerin zorunlu kılınmasına yardımcı olacak.

import 'package:flutter/material.dart';

import '../../core/baseview/base_view.dart';
import '../viewmodel/onboard_viewmodel.dart';

class OnBoardView extends StatelessWidget {
 const OnBoardView({Key? key}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return BaseView<OnBoardViewModel>(
   viewModel: OnBoardViewModel(),
   onModelReady: (model) {
    model.setContext(context);
   },
   onPageBuilder: (BuildContext context,OnBoardViewModel value) => Scaffold(),
  );
 }
}

Base View Model Widget

Ne İşe Yarar: Tüm View Modelleri tek bir üst sınıftan alarak ortaklaştırmaya ve bazı özelliklerin zorunlu kılınmasına yardımcı olacak.

import 'package:flutter/cupertino.dart';
import 'package:mobx/mobx.dart';

import '../../core/baseviewmodel/base_view_model.dart';
part 'onboard_viewmodel.g.dart';

class OnBoardViewModel = _OnBoardViewModelBase with _$OnBoardViewModel;

abstract class _OnBoardViewModelBase with Store, BaseViewModel {
 @override
 void setContext(BuildContext context) => this.context = context;
 @override
 void init() {}
}

Dynamic Text Widget in FittedBox

Ne İşe Yarar: Dinamik olarak boyutlanır ve belirli bir sınır içerisinde şekillenir.

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return DynamicText(
   text: "Hello",
   fontSize: 0.05,
   colors: Colors.black,
  );
 }
}

Dikey veya Yatay Oranlı Dinamik Sizedbox

Ne İşe Yarar: 0 ile 1 arasında verilecek yüzdesel oran ile Ekran içerisinde alan kaplayacak bir widget oluşturmanızı sağlar

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Column(
   children: [
     Text("Hello"),
     SpaceSizedHeightBox(0.2), // %20 oranlı yüksek widget
     Text("Hello"),
   ]
  );
 }
}

Rastgele Color Değerleri

Ne İşe Yarar: 17 Renk Paleti arasında rastgele bir Renk getirir.

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Column(
   children: [
     Text("Hello",
     style: TextStyle(color: context.randomColor),
     ),
   ]
  );
 }
}

Rastgele Resim (İnternetten)

Ne İşe Yarar: Random image sitesi api ile rastgele resim getirir. Ölçüleri (300x200)

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Column(
   children: [
     Image.network("".randomImage),
   ]
  );
 }
}

Animation Onboard

Ne İşe Yarar: Animasyonlu Onboard Kullanımı Ekranda x saniye animasyon oynattıktan sonra İlgili Sayfaya Geçiş Yapar.

class TestWidget extends StatelessWidget {
 const TestWidget({Key? key}) : super(key: key);
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return AnimatedOnboardScreen(
   routeName: "routeName",
   duration: const Duration(seconds: 2),
   child: Icon(
    Icons.home,
    size: 500,
   ),
  );
 }
}

Libraries

best_baltanem