z_components 0.9.18+19
z_components: ^0.9.18+19 copied to clipboard

Z_Components is a package that contains a set of standardized components to facilitate, optimize, and accelerate the development of Zellar company's Android / IOS applications.

example/lib/main.dart

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/painting.dart';
import 'package:z_components/components/z-collection.dart';
import 'package:z_components/components/z-cargo.dart';
import 'package:z_components/components/z-escala.dart';
import 'package:z_components/components/z-baseline.dart';
import 'package:flutter/cupertino.dart';
import 'package:z_components/components/z-alert-dialog.dart';
import 'package:z_components/config/z-dialog.dart';
import 'package:z_components/components/z-conta/z-conta.dart';
import 'package:z_components/components/z-progress-dialog.dart';
import 'package:z_components/components/z-checkbox/z-checkbox.dart';
import 'package:z_components/view-model/z-checkbox-viewmodel.dart';
import 'package:z_components/config/z-tipos-baseline.dart';
import 'package:z_components/view-model/atualizar-dados-viewmodel.dart';
import 'package:after_layout/after_layout.dart';
import "package:z_components/components/z-inputs/z-input-data-de-nascimento.dart";
import 'package:z_components/components/z-inputs/z-input-celular.dart';
import 'package:z_components/components/z-injector/z-injector.dart';
import 'package:z_components/api/identity-server/i-identity-server.dart';
import 'package:z_components/api/identity-server/identity-server.dart';
import 'package:z_components/components/z-radio-group/z-radio-group.dart';
import 'package:z_components/components/z-radio-group/z-radio-item.dart';
import 'package:z_components/styles/main-style.dart';
import 'package:z_components/components/confirmacao-de-previsto/confirmar-previsto.dart';
import 'dart:convert' show json;
import 'package:z_components/view-model/z-dynamic-form-viewmodel.dart';
import 'package:z_components/components/z-dynamic-form/z-dynamic-form.dart';
import 'package:z_components/api/formulario/i-formulario-service.dart';
import 'package:z_components/api/formulario/formulario-service.dart';
import 'package:z_components/i-view.dart';
import 'package:z_components/components/z-user-info/z-user-info.dart';
import 'package:z_components/view-model/buscarinfo-viewmodel.dart';

import 'main-testing.dart';


void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false, home: ComponentExemploClasse());
  //ZUserInfo(token: "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImVhNGU1YWY5OGQ2ZTZmZjNhMmNmOTc1MGNlMGQ0YzE3IiwidHlwIjoiSldUIn0.eyJuYmYiOjE1ODUyNTM3MjcsImV4cCI6MTU4NTI1NzMyNywiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9pZGVudGl0eS1zZXJ2ZXItZGV2LnplbGxhci5jb20uYnIiLCJhdWQiOlsiaHR0cHM6Ly9pZGVudGl0eS1zZXJ2ZXItZGV2LnplbGxhci5jb20uYnIvcmVzb3VyY2VzIiwibW9sdHJlcy5hY2Vzc28uYXBpIl0sImNsaWVudF9pZCI6IlpQb250byIsInN1YiI6ImJiYzA3ZGRhLWEzNDQtNDdlZC05NGQ0LWZkODQ1MjZjYTc4OCIsImF1dGhfdGltZSI6MTU4NTI1MzcyMiwiaWRwIjoibG9jYWwiLCJBc3BOZXQuSWRlbnRpdHkuU2VjdXJpdHlTdGFtcCI6Ik9aNFlEQVRFUVhFQzdGU0dONEc0WENOQjI3RzVQWEFSIiwiaWRDb2xhYm9yYWRvciI6IjU0OEQ1MjRELUE2REUtNEQ4QS05NDVFLUE3MDZBRDJGODdGMiIsImlkQWNjb3VudCI6IjQ4NmE0OWIzLTQ3ZDEtNGQ3Ni04MGRmLTA3OWViODJkNmQ4ZiIsImFjY291bnQiOiJaZWxsYXIyIiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiNDM4LjE5Ny43MTgtMTYiLCJlbWFpbCI6ImJsYWJsYUBnbWFpbC5jb20iLCJlbWFpbF92ZXJpZmllZCI6ZmFsc2UsIm5hbWUiOiI0MzguMTk3LjcxOC0xNiIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCIsIm1vbHRyZXMuYWNlc3NvLmFwaS5mdWxsIiwib2ZmbGluZV9hY2Nlc3MiXSwiYW1yIjpbInB3ZCJdfQ.ZsSxc59voVlTcjizRGBVuCfE0FwWnz_uUucsnzypLQKI-yf-pFgPT6VLCCQ-WF4BGgxgAEKovR2YbFCApD80XbkyXVLzqNbZSq34Tkqh54G_lFwUsg_st2GzL7oQ9aMaM-XV0cktHPSobpzqNyZkln1MkLveln67Hg7ZxB2w5rO4ECL3VBe0JPs8lmqmOijWCjUfgrmTHpeU2TVgVHnXuxZej3bAskVCRP_YWA_ayFtZz7vibTdFoBYVCQFX_AEX8hunuTmt98PXZs5aL3KngRhVyLhnYoMWv5wI_vfJx3bl0UimCN_h5wnvzJpGh5NwFmpDk_5KSfPlRiwkZQTu0g"));
 }
}

class ComponentExemploClasse extends StatefulWidget {
 @override
 _ComponentExemploClasseState createState() => _ComponentExemploClasseState();
}

class _ComponentExemploClasseState extends State<ComponentExemploClasse>
  with AfterLayoutMixin<ComponentExemploClasse> {
 var controllerEmail = new TextEditingController();
 var controlerPadrao = new TextEditingController();
 var controllerNome = new TextEditingController();
 var controllerCPF = new TextEditingController();
 var controllerCelular = new TextEditingController();
 var controllerData = new TextEditingController();
 var controllerSenha = new TextEditingController();
 var controllerRepetirSenha = new TextEditingController();
 var controllerRua = new TextEditingController();
 var controllerCEP = new TextEditingController();
 var controllerCNPJ = new TextEditingController();
 var controllerNumero = new TextEditingController();
 var textEditingControllerNome = new TextEditingController();
 var textEditingControllerNomeB = new TextEditingController();

 final key = GlobalKey<ZProgressDialogState>();
 FocusNode inputPadraoFocus;
 FocusNode nomeFocus;
 FocusNode emailFocus;
 FocusNode cpfFocus;
 FocusNode celularFocus;
 FocusNode dataFocus;
 FocusNode ruaFocus;
 FocusNode numeroFocus;
 FocusNode cepFocus;
 FocusNode cnpjFocus;
 FocusNode focusNodeNome;
 var focusNodeNomeB = new FocusNode();

 bool value = false;
 ZBaseLine valideNome;
 ZBaseLine valideCPF;
 ZBaseLine valideData;
 ZBaseLine valideEmail;
 ZBaseLine valideCelular;
 bool isSwitched = true;

 var _controllerFim = new TextEditingController();
 var _controllerIntervalo = new TextEditingController();
 var _controllerHorarioInicio = new TextEditingController();

 var _keyEscala = new GlobalKey<ZEscalaState>();

 var _keyCargo = new GlobalKey<ZCargoState>();

 String vp;
 String nomeeee;
 String cpf;

 var _keyStatus = new GlobalKey<ZCollectionState>();

 double valuess = 0.1;

 List<String> titulos = [
  "Lista de Documentos",
  "Espelho de Ponto",
  "Gestão de Ponto",
  "Atestados",
  "Histórico Alocações",
  "Histórico Status",
  "Histórico FériasHistórico Férias",
  "Histórico Afastamento",
  "Dependentes"
 ];
 List<IconData> icones = [
  Icons.assignment,
  Icons.list,
  Icons.add_to_home_screen,
  Icons.attach_file,
  Icons.fastfood,
  Icons.add_circle_outline,
  Icons.backup,
  Icons.voice_chat,
  Icons.view_stream
 ];

 List<dynamic> listaOnTap = [
  () {
   print("1");
  },
  () {
   print("2");
  },
  () {
   print("3");
  },
  () {
   print("4");
  },
  () {
   print("5");
  },
  () {
   print("6");
  },
  () {
   print("7");
  },
  () {
   print("8");
  },
  () {
   print("9");
  },
 ];

 List<ZDynamicFormViewModel> lista = new List();
 List<ZDynamicFormViewModel> listaEnvio = new List();
 IFormularioService iFormularioService = new FormularioService("eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjQ4ZDE1YmExNGJkNWQ1OGFiODRlNGI5YTMzZjg1NjIwIiwidHlwIjoiSldUIn0.eyJuYmYiOjE1ODYyMDQzOTUsImV4cCI6MTU4NjIwNzk5NSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9pZGVudGl0eS1zZXJ2ZXItZGV2LnplbGxhci5jb20uYnIiLCJhdWQiOlsiaHR0cHM6Ly9pZGVudGl0eS1zZXJ2ZXItZGV2LnplbGxhci5jb20uYnIvcmVzb3VyY2VzIiwibW9sdHJlcy5hY2Vzc28uYXBpIl0sImNsaWVudF9pZCI6IlpDb2xhYm9yYWRvciIsInN1YiI6IjU0NTMyNDM1LTY0ZTAtNDczMS05NmQwLTcxOTY5YjJkY2QwNyIsImF1dGhfdGltZSI6MTU4NjE4NDExNiwiaWRwIjoibG9jYWwiLCJBc3BOZXQuSWRlbnRpdHkuU2VjdXJpdHlTdGFtcCI6Ijc1NzMxNGU3LTM0NDYtNGY5Ny04M2IwLWNhOWY4NmI2OGM3MCIsImFjY291bnQiOiJaZWxsYXJUZW5hbnQiLCJpZEFjY291bnQiOiI0ODZBNDlCMy00N0QxLTRENzYtODBERi0wNzlFQjgyRDZEOEYiLCJpZENvbGFib3JhZG9yIjoiNEUzMkRGMjktOTNFMC00RDU1LTk1REQtQzI2MjIyNTdDQ0Q2IiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiNDQ3LjkzMC42MzgtMjkiLCJlbWFpbCI6InZpY3RvcnRtYXJxdWVzQGdtYWlsLmNvbSIsImVtYWlsX3ZlcmlmaWVkIjpmYWxzZSwicGhvbmVfbnVtYmVyX3ZlcmlmaWVkIjpbZmFsc2UsIkZhbHNlIl0sIm5hbWUiOiJWaWN0b3IgVGF2YXJlcyBNYXJxdWVzIiwicGhvbmVfbnVtYmVyIjoiKDExKSA5IDgyMzctMjYyMiIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCIsIm1vbHRyZXMuYWNlc3NvLmFwaS5mdWxsIiwib2ZmbGluZV9hY2Nlc3MiXSwiYW1yIjpbInB3ZCJdfQ.pwwxzqA5DqWyWMxN_Z5KTjDY3ZICbxbTahBO0zhcDIIj3WrXEQszzLYxACmXUlYaK8cc3_5Ee82n7FofPIoOUKRMk7hfPBSJNCCqiNlgWF1_csd8T5cRwTPhxnOC6t_pzi09gTik21VrIq860WZ-hu8ho2dktlpKGNbCo-ZItqjqTUJ1PkN2J8KPLAYgH2uP0WhIM_WFtwQRXEfIsOhZmnpOYoqpek2a288rM3pCny22hIuPcFp24oadaY4BBuGSEEOrPtad6KSY_HmDgAj9rMx_nlo1DkxuVelDVraiKwgLJX_m2-8Q2EdmanQt-rEkPt6mq_45s3dYSzHkxYeSow");


 @override
 void initState() {
  super.initState();
  focusNodeNome = new FocusNode();
  nomeFocus = new FocusNode();
  emailFocus = new FocusNode();
  cpfFocus = new FocusNode();
  celularFocus = new FocusNode();
  dataFocus = new FocusNode();
  ruaFocus = new FocusNode();
  numeroFocus = new FocusNode();
  cepFocus = new FocusNode();
  cnpjFocus = new FocusNode();
  inputPadraoFocus = new FocusNode();

  //montarFormulario();
//  await montarLista();
//  await enviarFormulario();
  // super.initState();

  // _db = new ZDatabase(version: 2, dbName: "teste", entities: [new Pessoa(), new Monstro()]);

  /* _db.init().then((_){
   _query();
  });*/
 }

/* void _query() async{
  IPessoaRepository rep = new PessoaRepository();

  rep.insert(new Pessoa(nome: "Andreza", idade: 20));

  IMonstroRepository _monstroRepository = new MonstroRepository();

  _monstroRepository.insert(new Monstro(nome: "Gustavo", habilidade: "Super forca"));

  var a = await rep.findById(1);
  var b = await rep.listarPessoas();


  var ma = await _monstroRepository.findById(1);

  print("");
 }*/

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new ZUserInfo(token: "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjY3YWZjNzk5ZjM2NTBiMDU0ZjFhYWE5YzVjYjY0MjMzIiwidHlwIjoiSldUIn0.eyJuYmYiOjE1ODc5OTM5NjgsImV4cCI6MTU4Nzk5NzU2OCwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9pZGVudGl0eS1zZXJ2ZXItZGV2LnplbGxhci5jb20uYnIiLCJhdWQiOlsiaHR0cHM6Ly9pZGVudGl0eS1zZXJ2ZXItZGV2LnplbGxhci5jb20uYnIvcmVzb3VyY2VzIiwibW9sdHJlcy5hY2Vzc28uYXBpIl0sImNsaWVudF9pZCI6IlpDb2xhYm9yYWRvciIsInN1YiI6IjU0NTMyNDM1LTY0ZTAtNDczMS05NmQwLTcxOTY5YjJkY2QwNyIsImF1dGhfdGltZSI6MTU4Nzc0NjA4OSwiaWRwIjoibG9jYWwiLCJBc3BOZXQuSWRlbnRpdHkuU2VjdXJpdHlTdGFtcCI6Ijc1NzMxNGU3LTM0NDYtNGY5Ny04M2IwLWNhOWY4NmI2OGM3MCIsImFjY291bnQiOiJaZWxsYXJUZW5hbnQiLCJpZEFjY291bnQiOiI0ODZBNDlCMy00N0QxLTRENzYtODBERi0wNzlFQjgyRDZEOEYiLCJpZENvbGFib3JhZG9yIjoiNEUzMkRGMjktOTNFMC00RDU1LTk1REQtQzI2MjIyNTdDQ0Q2IiwicHJlZmVycmVkX3VzZXJuYW1lIjoiNDQ3LjkzMC42MzgtMjkiLCJlbWFpbCI6InZpY3RvcnRtYXJxdWVzQGdtYWlsLmNvbSIsImVtYWlsX3ZlcmlmaWVkIjpmYWxzZSwicGhvbmVfbnVtYmVyX3ZlcmlmaWVkIjpbZmFsc2UsIkZhbHNlIl0sIm5hbWUiOiJWaWN0b3IgVGF2YXJlcyBNYXJxdWVzIiwicGhvbmVfbnVtYmVyIjoiKDExKSA5IDgyMzctMjYyMiIsInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsInByb2ZpbGUiLCJlbWFpbCIsIm1vbHRyZXMuYWNlc3NvLmFwaS5mdWxsIiwib2ZmbGluZV9hY2Nlc3MiXSwiYW1yIjpbInB3ZCJdfQ.VceN16lXIl26YKQBrmIAft-Y4iILBXd5EJw1gJaVd6AmeJr0TGt4FB-TIa2j4ag0x7whwrtKM39fw4SHCsXRLsBdHu5m7A2urIrX5Vh7mLAC2IMMYKUy21mgQfe3rD43tVBUiUwNUlm_il2GrWfV5iyZVX6YB925ZNRhWC3ujgkF1AIEb_SrH-9gwZu-jKZd6hSHNHuNB3D2j5qhZngC73EWdSLWRFvpcnqXQoF1WI1cRS1UBlx8EU5RexU__B6LkLSRePyf1ozxN-T_-DWHFRRcReFr-9Yi-HvsFCw42Aqe6_Xy19DoVW1HC2_Z_R6cOm4N0PgMls1pqAty31uSRA",
  userInfo: new BuscarInfo(
   // dataNascimento: "12/12/2000",
   telefone: "(11)9 2424-2424"
  ),
  );
 }

 void showAlertDialogNew() async {
  showDialog(
    context: context,
    barrierDismissible: true,
    builder: (BuildContext context) => ZAlertDialog(
       zDialog: ZDialog.erro,
       child: new Column(
        children: <Widget>[
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            margin: const EdgeInsets.all(20),
            child: new Text(
             "Dialog Test",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           )
          ],
         ),
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            padding: const EdgeInsets.only(
             left: 10.0,
             right: 10.0,
             bottom: 10.0,
            ),
            width: MediaQuery.of(context).size.width * 0.7,
            child: new Column(
             children: <Widget>[
              new Text("Este aqui eh um dialogo teste de um tipo",
                style: new TextStyle(fontSize: 14),
                textAlign: TextAlign.center),
             ],
            ),
           )
          ],
         ),
         new Divider(
          color: const Color(0xffdbdbdb),
         ),
         new Container(
          child: new InkWell(
           borderRadius:
             new BorderRadius.all(const Radius.circular(20.0)),
           splashColor: const Color(0xffe6e6e6),
           onTap: () {
            Navigator.pop(context);
           },
           child: new Container(
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            child: new Text(
             "ENTENDI",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           ),
          ),
          margin: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
         )
        ],
       ),
      ));
 }

 void showAlertDialogNewAlert() async {
  showDialog(
    context: context,
    barrierDismissible: true,
    builder: (BuildContext context) => ZAlertDialog(
       zDialog: ZDialog.alert,
       child: new Column(
        children: <Widget>[
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            margin: const EdgeInsets.all(20),
            child: new Text(
             "Dialog Test",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           )
          ],
         ),
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            padding: const EdgeInsets.only(
             left: 10.0,
             right: 10.0,
             bottom: 10.0,
            ),
            width: MediaQuery.of(context).size.width * 0.7,
            child: new Column(
             children: <Widget>[
              new Text("Este aqui eh um dialogo teste de um tipo",
                style: new TextStyle(fontSize: 14),
                textAlign: TextAlign.center),
             ],
            ),
           )
          ],
         ),
         new Divider(
          color: const Color(0xffdbdbdb),
         ),
         new Container(
          child: new InkWell(
           borderRadius:
             new BorderRadius.all(const Radius.circular(20.0)),
           splashColor: const Color(0xffe6e6e6),
           onTap: () {
            Navigator.pop(context);
           },
           child: new Container(
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            child: new Text(
             "ENTENDI",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           ),
          ),
          margin: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
         )
        ],
       ),
      ));
 }

 void showAlertDialogNewSuccess() async {
  showDialog(
    context: context,
    barrierDismissible: true,
    builder: (BuildContext context) => ZAlertDialog(
       zDialog: ZDialog.sucess,
       child: new Column(
        children: <Widget>[
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            margin: const EdgeInsets.all(20),
            child: new Text(
             "Dialog Test",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           )
          ],
         ),
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            padding: const EdgeInsets.only(
             left: 10.0,
             right: 10.0,
             bottom: 10.0,
            ),
            width: MediaQuery.of(context).size.width * 0.7,
            child: new Column(
             children: <Widget>[
              new Text("Este aqui eh um dialogo teste de um tipo",
                style: new TextStyle(fontSize: 14),
                textAlign: TextAlign.center),
             ],
            ),
           )
          ],
         ),
         new Divider(
          color: const Color(0xffdbdbdb),
         ),
         new Container(
          child: new InkWell(
           borderRadius:
             new BorderRadius.all(const Radius.circular(20.0)),
           splashColor: const Color(0xffe6e6e6),
           onTap: () {
            Navigator.pop(context);
           },
           child: new Container(
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            child: new Text(
             "ENTENDI",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           ),
          ),
          margin: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
         )
        ],
       ),
      ));
 }

 void showAlertDialogNewNormal() async {
  showDialog(
    context: context,
    barrierDismissible: true,
    builder: (BuildContext context) => ZAlertDialog(
       zDialog: ZDialog.normal,
       child: new Column(
        children: <Widget>[
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            margin: const EdgeInsets.all(20),
            child: new Text(
             "Dialog Test",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           )
          ],
         ),
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            padding: const EdgeInsets.only(
             left: 10.0,
             right: 10.0,
             bottom: 10.0,
            ),
            width: MediaQuery.of(context).size.width * 0.7,
            child: new Column(
             children: <Widget>[
              new Text("Este aqui eh um dialogo teste de um tipo",
                textAlign: TextAlign.center),
             ],
            ),
           )
          ],
         ),
         new Divider(
          color: const Color(0xffdbdbdb),
         ),
         new Container(
          child: new InkWell(
           borderRadius:
             new BorderRadius.all(const Radius.circular(20.0)),
           splashColor: const Color(0xffe6e6e6),
           onTap: () {
            Navigator.pop(context);
           },
           child: new Container(
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            child: new Text(
             "ENTENDI",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           ),
          ),
          margin: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
         )
        ],
       ),
      ));
 }

 void showAlertDialogNewProgress() async {
  showDialog(
    context: context,
    barrierDismissible: true,
    builder: (BuildContext context) => ZAlertDialog(
       zDialog: ZDialog.linearLoad,
       child: new Column(
        children: <Widget>[
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            margin: const EdgeInsets.all(20),
            child: new Text(
             "Dialog Test",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           )
          ],
         ),
         new Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: <Widget>[
           new Container(
            padding: const EdgeInsets.only(
             left: 10.0,
             right: 10.0,
             bottom: 10.0,
            ),
            width: MediaQuery.of(context).size.width * 0.7,
            child: new Column(
             children: <Widget>[
              new Text("Este aqui eh um dialogo teste de um tipo",
                style: new TextStyle(fontSize: 14),
                textAlign: TextAlign.center),
             ],
            ),
           )
          ],
         ),
         new Divider(
          color: const Color(0xffdbdbdb),
         ),
         new Container(
          child: new InkWell(
           borderRadius:
             new BorderRadius.all(const Radius.circular(20.0)),
           splashColor: const Color(0xffe6e6e6),
           onTap: () {
            Navigator.pop(context);
           },
           child: new Container(
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            child: new Text(
             "ENTENDI",
             style: new TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
           ),
          ),
          margin: const EdgeInsets.only(bottom: 8),
         )
        ],
       ),
      ));
 }

 void refrehs() {
  Future.delayed(Duration(seconds: 3), () {
   key.currentState.refresh(0.35, "Carregando Fotos");
  });
  Future.delayed(Duration(seconds: 6), () {
   key.currentState.refresh(0.6, "So mais um momento");
  });
  Future.delayed(Duration(seconds: 9), () {
   key.currentState.refresh(0.85,
     "Ewerweerwerwer wer wer wer weljr nweljnr wojern weojnrowjen roejwn");
  });
  Future.delayed(Duration(seconds: 12), () {
   key.currentState.refresh(1.0,
     "Ewerweerwerwer wer wer wer weljr nweljnr wojern weojnrowjen roejwn",
     success: true);
  });
  Future.delayed(Duration(seconds: 15), () {
   Navigator.pop(context);
  });
 }

 void montarLista() async {
  String data = await DefaultAssetBundle.of(context).loadString("assets/carlos.json");
  var responseBody = json.decode(data);

  lista =
    (responseBody as List).map((x) => ZDynamicFormViewModel.fromJson(x)).toList();

  setState(() {
   print(lista);
  });
 }

 void montarFormulario()async{

  var formulario = await iFormularioService.buscarFormularios();

  var formularioSellecionado = formulario.first;

  lista = await iFormularioService.montarFormulario(formularioSellecionado.idModelo);

  setState(() {
   print(lista);
  });
 }

 void enviarFormulario()async{
  lista.forEach((item) async{
   ZDynamicFormViewModel zDynamicFormViewModel = new ZDynamicFormViewModel(
   sistema: "teste",
   descricao: item.descricao,
   idAtributo: item.idAtributo,
   idModelo: item.idModelo,
   idTipo: item.idTipo,
   label: item.label,
   modelo: item.modelo,
   multiplaEscolha: item.multiplaEscolha,
   nomeCampo: item.nomeCampo,
   obrigatorio: item.obrigatorio,
   opcoes: item.opcoes,
   ordem: item.ordem,
   tamanhoMaximo: item.tamanhoMaximo,
   tipo: item.tipo,
   versao: item.versao,
  );
  await listaEnvio.add(zDynamicFormViewModel);
  });


  print(listaEnvio);
 }

 Future showProgress() async {
  showDialog(
    context: context,
    barrierDismissible: true,
    builder: (BuildContext context) => ZProgressDialog(
       message: "Executando!",
       barrierDismissible: false,
       progressBarValue: valuess,
       key: key,
      ));
 }

 @override
 void afterFirstLayout(BuildContext context) {}
}

class AppSwitch with ChangeNotifier {
 AppSwitch();

 bool _value = false;
 String _text = "";

 set value(bool text) {
  _value = text;
  notifyListeners();
 }

 bool get value => _value;

 set text(String text) {
  _text = text;
  notifyListeners();
 }

 String get text => _text;
}