weightChannelPrint method

Future<bool> weightChannelPrint(
 1. WeighPrintModel weighPrintModel
)

Implementation

static Future<bool> weightChannelPrint(WeighPrintModel weighPrintModel) {


  //打印机状态正常
  //拼接打印参数
  HashMap hashMap = HashMap<String, String>();
  //标题
  hashMap.putIfAbsent(WeightConstants.PRINT_PARAM_TITLE, () => weighPrintModel?.skuName??'');
  //规格
  hashMap.putIfAbsent(
    WeightConstants.PRINT_PARAM_SPEC, () => weighPrintModel?.skuSpec??'');
  //净重
  hashMap.putIfAbsent(
    WeightConstants.PRINT_PARAM_NET_WEIGHT, () => weighPrintModel?.netWeigh??'');

  //生产时间
  String time = weighPrintModel?.createTime ?? '';
  String yyyy_MM_dd = '';
  String yyyyMMdd = '';
  //打印时间(必须是yyyyMMdd)
  if(weighPrintModel.createTime!=null){
   //当前获取到的是yyyy-MM-dd HH:mm:ss
   //打印时间(必须是YYYYMMDD)

   if (time.length >= 10) {
    yyyy_MM_dd = time.substring(0, 10);
    yyyyMMdd = yyyy_MM_dd.replaceAll('-', '');
   }
  }
  hashMap.putIfAbsent(WeightConstants.PRINT_PARAM_TIME, () => yyyyMMdd);

  // //包装时间
  // String packageTime = weighPrintModel?.packageTime ?? '';
  // String packageTime_yyyy_MM_dd = '';
  // String packageTime_yyyyMMdd = '';
  // //打印时间(必须是yyyyMMdd)
  // if(weighPrintModel.createTime!=null){
  //  //当前获取到的是yyyy-MM-dd HH:mm:ss
  //  //打印时间(必须是YYYYMMDD)
  //
  //  if (time.length >= 10) {
  //   packageTime_yyyy_MM_dd = packageTime.substring(0, 10);
  //   packageTime_yyyyMMdd = packageTime_yyyy_MM_dd.replaceAll('-', '');
  //  }
  // }
  // hashMap.putIfAbsent(WeightConstants.PRINT_PARAM_PACKAGE_TIME, () => packageTime_yyyyMMdd);

//
// //批次号
//   hashMap.putIfAbsent(
//     WeightConstants.PRINT_PARAM_BATCH_CODE, () => weighPrintModel?.batchCode??'');

 //存储条件
  hashMap.putIfAbsent(
    WeightConstants.PRINT_PARAM_STORE_CONDITION, () => weighPrintModel?.storeCondition??'');
  //原料码
  hashMap.putIfAbsent(
    WeightConstants.PRINT_PARAM_MATERIAL_CODE, () => weighPrintModel?.materialCode??'');
  //SKU码
  hashMap.putIfAbsent(
    WeightConstants.PRINT_PARAM_SKU_CODE, () => weighPrintModel?.skuCode??'');
  //唯一码
  hashMap.putIfAbsent(
    WeightConstants.PRINT_PARAM_PACKAGE_NUM, () => weighPrintModel?.snCode??'');
 //是否打印称重
 hashMap.putIfAbsent(
   WeightConstants.PRINT_PARAM_WEIGHT_REFUND_FLAG, () => weighPrintModel?.weightRefundFlag??'');


 //开始打印
 return Weight.weightChannelPrintBitmap(hashMap);


}