isZero property

bool isZero
read / write

Implementation

bool isZero;