turkiye_il_ilce_mahalle

Türkiye İl İlçe Köy Mahalle veritabanına bağlı olarak adres seçme flutter paketi

Flutter paketini kullanmak için

How to use

Paketi aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

class _OrnekState extends State<Ornek> {
 // Öncelikle Map tipinde il, ilçe, köy ve mahalle değişkenlerimizi tanımlıyoruz
 Map _ilM = {"il": "İl Seçimi Yapın"};
 Map _ilceM = {"ilce": "İlçe Seçimi Yapın"};
 Map _koyM = {"koy": "Köy Seçimi Yapın"};
 Map _mahalleM = {"mahalle": "Mahalle Seçimi Yapın"};

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Adres Seçimi"),
   ),
   body: Container(
    child: Column(
     children: <Widget>[
      // İller arasında seçim yapmak için kullanacağımız Il widgetini oluşturuyoruz
      Il(
       fonksiyon: (Map gelenDeger) { /* Map türünde geri dönüş yapacak olan fonksiyonumuzu oluşturuyoruz */
        _ilM = gelenDeger; /* Fonksiyonun döndürdüğü değeri oluşturduğumuz il değişkenine atıyoruz */
        _ilceM = {"ilce": "İlçe Seçimi Yapın"}; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
        _koyM = {"koy": "Köy Seçimi Yapın"}; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
        _mahalleM = {"mahalle": "Mahalle Seçimi Yapın"}; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
       },
       child: Text("${_ilM['il']}"), /* İstediğimiz herhangi bir widgeti buraya child olarak ekliyoruz */
       barRengi: Colors.amber, /* Açılacak olan seçim sayfasının bar ve yazı rengini İSTEĞE BAĞLI olarak değiştiriyoruz -Bu adım zorun değil- */
       yaziRengi: Colors.blue, /* Açılacak olan seçim sayfasının bar ve yazı rengini İSTEĞE BAĞLI olarak değiştiriyoruz -Bu adım zorun değil- */
      ),
      Ilce(
       ilVarMi: _ilM['il'] != "İl Seçimi Yapın",
       ilKodu: _ilM['id'],
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _ilceM = gelenDeger;
        _koyM = {"koy": "Köy Seçimi Yapın"};
        _mahalleM = {"mahalle": "Mahalle Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_ilceM['ilce']}"),
      ),
      Koy(
       ilceVarMi: _ilceM['ilce'] != "İlçe Seçimi Yapın",
       ilceKodu: _ilceM['id'],
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _koyM = gelenDeger;
        _mahalleM = {"mahalle": "Mahalle Seçimi Yapın"};
       },
       child: Text("${_koyM['koy']}"),
      ),
      Mahalle(
       koyVarMi: _koyM['koy'] != "Köy Seçimi Yapın",
       koyKodu: _koyM['id'],
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _mahalleM = gelenDeger;
       },
       child: Text("${_mahalleM['mahalle']}"),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

Libraries

aramasayfasi
il
ilce
koy
mahalle
turkiye_il_ilce_mahalle