turkiye_il_ilce_mahalle

Türkiye İl İlçe Köy Mahalle veritabanına bağlı olarak adres seçme flutter paketi

Önemli not:

 • Paket verileri https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu adresinden alındığı için ileriki tarihlerde kaynak sitedeki sistemin değişmesi gibi nedenlerle verilere ulaşılmama durumu yaşanabilir.
 • 7 Haziran 2020 tarihinde çalışan örnek uygulamadan alınan ekran videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Flutter paketini kullanmak için

How to use

Paketi aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz.

class _OrnekState extends State<Ornek> {
 // Öncelikle Map tipinde il, ilçe, köy ve mahalle değişkenlerimizi tanımlıyoruz
 Map _ilM = {"bilesenAdi": "İl Seçimi Yapın"};
 Map _ilceM = {"bilesenAdi": "İlçe Seçimi Yapın"};
 Map _mahalleM = {"bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"};
 Map _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
 Map _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
 Map _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Adres Seçimi"),
   ),
   body: Container(
    child: Column(
     children: <Widget>[
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "İl",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      // İller arasında seçim yapmak için kullanacağımız Il widgetini oluşturuyoruz
      Il(
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        print(gelenDeger.toString());
        /* Map türünde geri dönüş yapacak olan fonksiyonumuzu oluşturuyoruz */
        _ilM =
          gelenDeger; /* Fonksiyonun döndürdüğü değeri oluşturduğumuz il değişkenine atıyoruz */
        _ilceM = {
         "bilesenAdi": "İlçe Seçimi Yapın"
        }; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
        _mahalleM = {
         "bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"
        }; /* Daha önce seçim yapılmış olma ihtimaline binaen seçimi sıfırlıyoruz */
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
        setState((){});
       },
       child: Text("${_ilM['bilesenAdi']}"),
       /* İstediğimiz herhangi bir widgeti buraya child olarak ekliyoruz */
       barRengi: Colors.amber,
       /* Açılacak olan seçim sayfasının bar ve yazı rengini İSTEĞE BAĞLI olarak değiştiriyoruz -Bu adım zorun değil- */
       yaziRengi: Colors
         .blue, /* Açılacak olan seçim sayfasının bar ve yazı rengini İSTEĞE BAĞLI olarak değiştiriyoruz -Bu adım zorun değil- */
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "İlçe",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Ilce(
       ilVarMi: _ilM['bilesenAdi'] != "İl Seçimi Yapın",
       ilKodu: "${_ilM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _ilceM = gelenDeger;
        _mahalleM = {"bilesenAdi": "Mahalle Seçimi Yapın"};
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
        setState((){});
       },
       child: Text("${_ilceM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Mahalle",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Mahalle(
       ilceVarMi: _ilceM['bilesenAdi'] != "İlce Seçimi Yapın",
       ilceKodu: "${_ilceM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _mahalleM = gelenDeger;
        _yolM = {"bilesenAdi": "Yol Seçimi Yapın"};
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
        setState((){});
       },
       child: Text("${_mahalleM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Yol",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Yol(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _yolM = gelenDeger;
        _binaM = {"bilesenAdi": "Bina Seçimi Yapın"};
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
        setState((){});
       },
       child: Text("${_yolM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Bina",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Bina(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       yolVarMi: _yolM['bilesenAdi'] != "Yol Seçimi Yapın",
       yolKodu: "${_yolM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _binaM = gelenDeger;
        _daireM = {"bilesenAdi": "Daire Seçimi Yapın"};
        setState((){});
       },
       child: Text("${_binaM['bilesenAdi']}"),
      ),
      Align(
       alignment: Alignment.topLeft,
       child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(8.0),
        child: Text(
         "Daire",
         style: TextStyle(
          fontWeight: FontWeight.bold,
          fontSize: 20.0,
          color: Color(0xFF333333),
         ),
        ),
       ),
      ),
      Daire(
       mahalleVarMi: _mahalleM['bilesenAdi'] != "Mahalle Seçimi Yapın",
       mahalleKodu: "${_mahalleM['kimlikNo']}",
       binaVarMi: _binaM['bilesenAdi'] != "Yol Seçimi Yapın",
       binaKodu: "${_binaM['kimlikNo']}",
       fonksiyon: (Map gelenDeger) {
        _daireM = gelenDeger;
        setState((){});
       },
       child: Text("${_daireM['bilesenAdi']}"),
      ),
     ],
    ),
   ),
  );
 }
}

Libraries

aramasayfasi
turkiye_il_ilce_mahalle