thor_text_pkg library Null safety

Classes

ThorText
ThorTextButton