stickyLegendAlignment property Null safety

Alignment stickyLegendAlignment
final

Implementation

final Alignment stickyLegendAlignment;