formatWithMask method Null safety

String? formatWithMask(
 1. String mask
)

Inspired from Vincent van Proosdij Formats a String with a specific mask

Example

var string3 = 'esentisgreece';
var mask3 = 'Hello ####### you are from ######';
var masked3 = string3.formatWithMask(mask3); // returns 'Hello esentis you are from greece'

Implementation

String? formatWithMask(String mask) {
 if (this == null) {
  return null;
 }
 if (this!.isEmpty) {
  return null;
 }

 //var buffer = StringBuffer();
 var maskChars = mask.toArray();
 var index = 0;
 var out = '';
 for (var m in maskChars!) {
  if (m == '#') {
   if (index < this!.length) {
    out += this![index];
    index++;
   }
  } else {
   out += m;
  }
 }
 return out;
}