alignPivot method

void alignPivot(
 1. [HorizontalAlign hAlign = HorizontalAlign.Center,
 2. VerticalAlign vAlign = VerticalAlign.Center]
)

Aligns the display object's pivot point relative to the current bounds.

Implementation

void alignPivot(
  [HorizontalAlign hAlign = HorizontalAlign.Center,
  VerticalAlign vAlign = VerticalAlign.Center]) {
 var b = bounds;
 if (hAlign == HorizontalAlign.Left) pivotX = b.left;
 if (hAlign == HorizontalAlign.Center) pivotX = b.left + b.width / 2;
 if (hAlign == HorizontalAlign.Right) pivotX = b.right;
 if (vAlign == VerticalAlign.Top) pivotY = b.top;
 if (vAlign == VerticalAlign.Center) pivotY = b.top + b.height / 2;
 if (vAlign == VerticalAlign.Bottom) pivotY = b.bottom;
}