reason property Null safety

ApiFailureReason reason
final

Implementation

final ApiFailureReason reason;