r_nav_n_sheet library

Classes

RNavItem
BottomNavigationBarItem (bottom navigation bar items) for RNavNSheet
RNavNSheet
Animated, modern and highly customisable BottomNavigationBar