data property

List<HealthData> data

Implementation

$core.List<HealthData> get data => $_getList(0);