mxflutter_test library

Classes

MXAxis
MXBlendMode
Paint
MXBlurStyle
BlurStyle
MXBorderStyle
MXBottomNavigationBarType
MXBoxFit
枚举类型处理,使��类方法来解析JSON的值
MXBoxShape
MXBrightness
MXButtonBarLayoutBehavior
MXButtonTextTheme
MXClip
MXCollapseMode
MXCrossAxisAlignment
MXDecorationPosition
MXDragStartBehavior
MXFilterQuality
FilterQuality
MXFloatingActionButtonLocation
FloatingActionButtonLocation系列,负责所有回退button的生成
MXFontStyle
MXFontWeight
MXHitTestBehavior
MXImageRepeat
MXJSBaseWidget
MXJSFlutterApp
负责JSWidget 创建管理,事件分发 管理一个JSAPP 代码文件集合
MXJSLog
MXJsonBuildOwner
MXJsonObjProxy
MXJsonObjToDartObject
TODO 1、jsonListObjToDartListRecursive 该方法要返回指定类型的List,如List、List
MXJSStatefulWidget
封装JSWidget
MXJSStatelessWidget
静态json生成Widget
MXJSWidgetHelper
MXJSWidgetState
MXMainAxisAlignment
MXMainAxisSize
MXMaterialTapTargetSize
MXOverflow
MXPaintingStyle
PaintingStyle
MXProxyAlign
Align
MXProxyAlignment
MXProxyAlignmentDirectional
AlignmentDirectional
MXProxyAlwaysScrollableScrollPhysics
AlwaysScrollableScrollPhysics
MXProxyAnnotatedRegion
MXProxyAppBar
/ "className": "AppBar", "title": { "className": "Text", "data": "My Fancy Dress" }, "actions": { "className": "RaisedButton", "onPressed": "onPressed", "child": { "className": "Text", "data": "RaisedButton1" } }, { "className": "RaisedButton", "onPressed": "onPressed", "child": { "className": "Text", "data": "RaisedButton2" } }, { "className": "RaisedButton", "onPressed": "onPressed", "child": { "className": "Text", "data": "RaisedButton3" } }
MXProxyAspectRatio
AspectRatio
MXProxyAssetBundle
AssetBundle
MXProxyBaseline
Baseline
MXProxyBorder
MXProxyBorderDirectional
MXProxyBorderRadius
BorderRadius
MXProxyBorderSide
BorderSide
MXProxyBottomAppBar
MXProxyBottomNavigationBar
MXProxyBottomNavigationBar "className": "BottomNavigationBar", "items": { "className": "BottomNavigationBarItem", "icon": { "className": "Icon", "icon": { "className": "IconData", "codePoint": 123 } }, "title": { "className": "Text", "data": "icon1", } }, { "className": "BottomNavigationBarItem", "icon": { "className": "Icon", "icon": { "className": "IconData", "codePoint": 345 } }, "title": { "className": "Text", "data": "icon2", } }, { "className": "BottomNavigationBarItem", "icon": { "className": "Icon", "icon": { "className": "IconData", "codePoint": 5657 } }, "title": { "className": "Text", "data": "icon3", } }
MXProxyBottomNavigationBarItem
BottomNavigationBarItem
MXProxyBouncingScrollPhysics
BouncingScrollPhysics
MXProxyBoxConstraints
BoxConstraints
MXProxyBoxDecoration
MXProxyBoxShadow
MXProxyBuilder
MXProxyButtonSeries
常用Button系列类
MXProxyButtonThemeData
MXProxyCard
MXProxyCenter
Center
MXProxyChip
MXProxyCircleAvatar
MXProxyCircleBorder
MXProxyCircularNotchedRectangle
MXProxyClampingScrollPhysics
ClampingScrollPhysics
MXProxyClipRRect
MXProxyCloseButtonSeries
BackButton系列,负责所有回退button的生成
MXProxyColor
Color
MXProxyColorScheme
MXProxyColumn
Column
MXProxyConstrainedBox
ConstrainedBox
MXProxyContainer
Container
MXProxyCupertinoActivityIndicator
CupertinoActivityIndicator
MXProxyCupertinoAlertDialog
CupertinoAlertDialog
MXProxyCupertinoButton
CupertinoButton
MXProxyCupertinoDialog
CupertinoDialog
MXProxyCupertinoDialogAction
CupertinoDialogAction
MXProxyCupertinoFullscreenDialogTransition
CupertinoFullscreenDialogTransition
MXProxyCupertinoNavigationBar
CupertinoNavigationBar
MXProxyCupertinoPageScaffold
CupertinoPageScaffold
MXProxyCupertinoPageTransition
CupertinoPageTransition
MXProxyCupertinoSlider
CupertinoSlider
MXProxyCupertinoSwitch
CupertinoSwitch
MXProxyCupertinoTabBar
CupertinoTabBar
MXProxyCupertinoTabScaffold
CupertinoTabScaffold
MXProxyCupertinoTabView
CupertinoTabView
MXProxyCustomMultiChildLayout
CustomMultiChildLayout
MXProxyCustomScrollView
MXProxyCustomSingleChildLayout
CustomSingleChildLayout
MXProxyDecoratedBox
MXProxyDecorationImage
MXProxyDefaultTabController
MXProxyDefaultTextStyle
DefaultTextStyle
MXProxyDropdownMenuItem
MXProxyEdgeInsets
MXProxyEdgeInsetsDirectional
MXProxyExpanded
MXProxyFile
File
MXProxyFilter
ColorFilter
MXProxyFittedBox
FittedBox
MXProxyFixedColumnWidth
MXProxyFlexColumnWidth
FlexColumnWidth
MXProxyFlexibleSpaceBar
MXProxyFlow
Flow
MXProxyFractionallySizedBox
FractionallySizedBox
MXProxyGestureDetector
MXProxyGlobalKey
MXProxyHero
MXProxyIcon
MXProxyIconData
MXProxyIconTheme
MXProxyIconThemeData
MXProxyImage
MXProxyImageProvider
ImageProvider
MXProxyIndexedStack
IndexedStack
MXProxyInputBorder
MXProxyInputDecoration
MXProxyInputDecorationTheme
MXProxyIntrinsicHeight
IntrinsicHeight
MXProxyIntrinsicWidth
IntrinsicWidth
MXProxyKey
Key
MXProxyLayoutBuilder
LayoutBuilder
MXProxyLimitedBox
LimitedBox
MXProxyListBody
ListBody
MXProxyListTile
MXProxyListView
ListView
MXProxyLocale
Locale
MXProxyMaterial
MXProxyMaterialAccentColor
MXProxyMaterialApp
MaterialApp **@@@ 1 替换类名
MXProxyMaterialButton
MaterialButton
MXProxyMaterialColor
MXProxyMaterialPageRoute
MXProxyMatrix4
Matrix4
MXProxyMergeSemantics
MXProxyMXJSStatefulWidget
MXProxyMXJSStatelessWidget
MXProxyNavigator
MXProxyNestedScrollView
MXProxyNeverScrollableScrollPhysics
NeverScrollableScrollPhysics
MXProxyNotificationListener
MXProxyOffset
Offset
MXProxyOffsetBase
MXProxyOffstage
Offstage
MXProxyOpacity
MXProxyOutlineInputBorder
MXProxyOverflowBox
OverflowBox
MXProxyPadding
Padding
MXProxyPaint
Paint
MXProxyPopupMenuItem
MXProxyPositioned
MXProxyPreferredSize
MXProxyQuaternion
MXProxyRadio
MXProxyRadius
Radius
MXProxyRawMaterialButton
RawMaterialButton
MXProxyRect
Rect
MXProxyRegisterHelperBasicTypesSeries
把Widget初始化用到的基础类型如 List, ,
MXProxyRegisterHelperCupertinoSeries
把Widget初始化用到的基础类型如 List, ,
MXProxyRegisterHelperImageSeries
MXProxyRegisterHelperLayoutSeries
把Widget按分类注册,方便写代码, 分类:Material/Layout/Text/(Assets.Images.icons)/input... 参照了官网https://flutter.io/docs/development/ui/widgets,
MXProxyRegisterHelperMaterialSeries
把Widget按分类注册,方便写代码, 分类:Material/Layout/Text/(Assets.Images.icons)/input... 参照了官网https://flutter.io/docs/development/ui/widgets
MXProxyRegisterHelperTextSeries
把Widget按分类注册,方便写代码, 分类:Material/Layout/Text/(Assets.Images.icons)/input... 参照了官网https://flutter.io/docs/development/ui/widgets,
MXProxyRichText
RichText
MXProxyRouteSettings
MXProxyRow
Row
MXProxySafeArea
MXProxyScaffold
Scaffold
MXProxyScaffoldState
MXProxyScrollbar
MXProxyScrollController
ScrollController
MXProxyScrollPhysics
ScrollPhysics
MXProxySemantics
MXProxyShader
Shader
MXProxyShadow
MXProxySingleChildScrollView
MXProxySize
Size
MXProxySizedBox
SizedBox
MXProxySizedOverflowBox
SizedOverflowBox
MXProxySlider
MXProxySliverAppBar
MXProxySliverChildBuilderDelegate
MXProxySliverChildListDelegate
SliverChildListDelegate
MXProxySliverFixedExtentList
MXProxySliverGrid
MXProxySliverGridDelegateWithMaxCrossAxisExtent
MXProxySliverList
MXProxySliverOverlapAbsorber
MXProxySliverOverlapInjector
MXProxySliverPadding
MXProxySliverToBoxAdapter
MXProxySnackBar
MXProxySpringDescription
MXProxyStack
Stack
MXProxySystemUiOverlayStyle
MXProxyTab
MXProxyTabBar
MXProxyTabBarView
MXProxyTabController
MXProxyTable
Table
MXProxyTableBorder
TableBorder
MXProxyTableCell
MXProxyTableRow
TableRow
MXProxyText
Text
MXProxyTextEditingController
MXProxyTextField
MXProxyTextFormField
MXProxyTextSpan
TextSpan
MXProxyTextStyle
TextStyle
MXProxyTextTheme
MXProxyTheme
MXProxyThemeData
MXProxyTransform
Transform
MXProxyUint8List
Uint8List
MXProxyUnderlineInputBorder
MXProxyUniqueKey
MXProxyVector3
Vector3
MXProxyVector4
Vector4
MXProxyWrap
Wrap
MXStackFit
MXStretchMode
MXStrokeCap
StrokeCap
MXStrokeJoin
StrokeJoin
MXTabBarIndicatorSize
MXTableCellVerticalAlignment
MXTargetPlatform
MXTextAlign
TextAlign
MXTextBaseline
MXTextCapitalization
MXTextDecoration
MXTextDecorationStyle
TextDecorationStyle
MXTextDirection
MXTextInputAction
MXTextInputType
MXTextOverflow
TextOverflow
MXTileMode
TileMode
MXUtil
MXVerticalDirection
MXWrapAlignment
MXWrapCrossAlignment

Typedefs

ConstructorFun(MXJsonBuildOwner buildOwner, Map<String, dynamic> jsonMap, {BuildContext context}) → dynamic
CreateJsonObjProxyFun() → dynamic
InvokeCallback(dynamic params) → void
MXJsonWidgetCallbackFun(String callID, {dynamic p}) → Future
StaticFunction(MXJsonBuildOwner buildOwner, Map<String, dynamic> jsonMap, {BuildContext context}) → dynamic
StringFunctionGenericCallback<T>(T value) → String