endTimeKey property Null safety

String endTimeKey
final

Implementation

final String endTimeKey;