license_plate_api_netherlands

Een Dart-pakket voor het opzoeken van technische details van voertuigen die in Nederland zijn geregistreerd op kenteken

license_plate_api_netherlands biedt een eenvoudige manier om voertuigdetails te vinden op een kentekenplaat (registratienummer) van een auto geregistreerd in nederland

Dit vereist een gebruikersnaam en wachtwoord, die gratis beschikbaar is op http://www.kentekenapi.com/

English

A Dart package for looking up technical details on vehicles registered in the netherlands by their license plate

license_plate_api_netherlands provides a simple way to find vehicle details from a license plate (registration number) of a car registered in the netherlands

This requires a username and password, which is available for free from http://www.kentekenapi.com/

Usage

A simple usage example:

import 'package:license_plate_api_netherlands/license_plate_api_netherlands.dart' as RegCheck;

void main(List<String> arguments) async {
  // Usage:
  // dart bin/main.dart *REGISTRATION* *USERNAME* *PASSWORD*
  // *USERNAME* and *PASSWORD* are available from http://www.kentekenapi.com/
  var vehicle = await RegCheck.LicensePlate(arguments[0],arguments[1],arguments[2]);
  print('Description: ${vehicle['Description']}');
 
}

which produces the following:

Description: OPEL MOKKA SE

Features and bugs

Please file feature requests and bugs via the website http://www.kentekenapi.com/

Libraries

license_plate_api_netherlands