jaguar_session library

JWT session managers for Jaguar

const jwtConfig = const JwtConfig('sdgdflgujsdgndsflkgjsdlnwertwert78676',
     issuer: 'jaguar.com');
main() async {
  final server = Jaguar(sessionManager: JwtSession(jwtConfig));
  // add routes here
  await server.serve();
}

Classes

JwtConfig
JWT config model used to issue new JWT tokens
JwtMapCoder
JwtSession
JWT based session manager. [...]
JwtValidationConfig
Contains information to validate JWT claim set