consumerKey property

String consumerKey
final

Implementation

final String consumerKey;