mapFilteredWhereNotNull<T> method

List<E> mapFilteredWhereNotNull<T>(
  1. T f(
    1. E value
    )
)

Implementation

List<E> mapFilteredWhereNotNull<T>(T Function(E value) f) {
  return map((e) => f(e)).whereType<E>().where((element) => element != null).toList();
}